لیبرمن به دنبال ایجاد مانع برای دیپلمات‌های عرب اسرائیل

آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل درصدد تهیه آئین نامه ای است که طبق آن تنها اسرائیلی هایی که در ارتش خدمت کرده باشند، می توانند به استخدام وزارت خارجه این کشور در آیند.

آقای لیبرمن این پیشنهاد خود را در دیدار با کمیته اجرایی وزارت خارجه اسرائیل مطرح کرده است.

وزیر خارجه جنجالی اسرائیل گفته است هر فردی که می خواهد اسرائیل را به جهان خارج معرفی کند، باید به تعهدات خود در برابر این کشور عمل کند.

آقای لیبرمن خواهان آن است تا کلیه افرادی که قرار است به استخدام وزارت خارجه در آیند و به عنوان کادر دیپلماتیک فعالیت کنند، در ارتش خدمت کرده یا دوره خدمت ملی را گذرانده باشند.

وزیر خارجه دست راستی اسرائیل در این دیدار تاکید کرده که او این آئین نامه را به کنست (پارلمان) اسرائیل برای تبدیل آن به قانون ارائه خواهد داد.

در صورت اجرایی شدن چنین آئین نامه ای، اعراب اسرائیلی و یهودیان حردی ( یهودیان بنیادگرای تندرو) از ورود به وزارت خارجه اسرائیل به عنوان دیپلمات منع می شوند. اعراب اسرائیل و این دسته از یهودیان خدمت وظیفه اجباری اسرائیل را انجام نمی دهند.

در حال حاضر حدود پنج درصد دیپلمات های اسرائیل را اعراب اسرائیلی تشکیل می دهند که شامل مسیحیان و مسلمانان اسرائیل است.

قانون فعلی اسرائیل به تمام شهروندان این کشور اجازه می دهد تا به استخدام ادارات دولتی در آیند.

آقای لیبرمن در ایام انتخابات اخیر که منجر به تشکیل دولت دست راستی در اسرائیل شد، به شهروندان عرب اسرائیل نگاه بدبینانه‌ای داشت و آنان را به عدم وفاداری به کشور متبوع خود متهم می‌کرد.

آقای لیبرمن در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که پیش نویس قانونی را در باره "حق شهروندی و وفاداری به کشور" به مجلس آینده تقدیم خواهد کرد تا از این پس حقوق شهروندی در اسرائیل مستلزم وفاداری به این کشور باشد.

بیش از یک میلیون و دویست هزار عرب اسرائیلی در این کشور زندگی می کنند.

آویگدور لیبرمن نگهبان سابق باشگاه شبانه و مهاجری از شوروی سابق است و به خاطر رویکرد ضد عرب خود بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.

مطالب مرتبط