کنار گذاشتن حزب مالکی از ائتلاف جدید احزاب شیعه عراقی

نوری المالکی
Image caption تحلیلگران می گویند بمبگذاری های اخیر در عراق موجب تضعیف موقعیت آقای مالکی شده است

ائتلاف جدید احزاب شیعه عراقی که برای مبارزه در انتخابات پارلمانی آینده این کشور تشکیل شده، اعلام کرده که نوری المالکی، نخست وزیر عراق از این ائتلاف کنار گذاشته شده است.

دلیلی برای کنار گذاشتن حزب دعوه ارائه نشده است ولی خبرگزاری رویتر می گوید آقای مالکی درخواست کرده بود که نقش برجسته تری در ائتلاف جدید داشته باشد و تلاش ها در آخرین دقایق روز گذشته، برای حل اختلافات و شرکت دادن حزب دعوه در ائتلاف جدید، بی نتیجه مانده بود.

در ائتلاف احزاب شیعه عراقی موسوم به ائتلاف ملی عراق، مجلس اعلای اسلامی عراق که بزرگ ترین گروه شیعه عراقی است و نیز طرفداران مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه عراقی همراه با شماری از نامزدهای مستقل، شرکت دارند.

رهبری این ائتلاف با مجلس اعلای اسلامی عراق خواهد بود که از حمایت ایران برخوردار است.

این تحول احتمالا موجب نگرانی از افزایش نفوذ ایران و ضربه زدن به تلاش ها برای پایان دادن به سیاست های فرقه ای پیش از انتخابات پارلمانی درماه ژانویه، خواهد شد.

تحلیلگران می گویند تفرقه در داخل جناح شیعه مذهب ممکن است سرآغاز ائتلاف هایی باشدکه در آن ملاحظات فرقه ای چندان نقشی ندارند و اقلیت هایی مانند کردها و سنی ها نیز در آن شرکت دارند.

به گفته این تحلیلگران هدف از تشکیل ائتلاف جدید تلاش برای همکاری با مسلمان سنی مذهب عراق و نیز کردهای عراقی است که دشمنی آنان با شیعه ها که در اکثریت قرار دارند، ثبات و امنیت متزلزل عراق را تهدید می کند.

تشکیل ائتلاف جدید در یک کنفرانس خبری اعلام شد.

ابراهیم الجعفری نخست وزیر سابق عراق ائتلاف جدید را نهادی خواند که بر وحدت ملی، ناسیونالیسم و نفی قومیت گرایی استوار خواهد بود.

آنها همچنین برای اعاده سلامت عبدالعزیز الحکیم، رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق که به شدت بیمار است دعا کردند.

آقای حکیم که در سال 2007 اعلام شد به سرطان ریه مبتلاست، در حال حاضر در ایران تحت معالجه قرار دارد.

در این جلسه مقتدی صدر که گفته می شود او نیز در ایران است شرکت نداشت.

خبرنگاران می گویند در پی بمبگذاری های مرگبار اخیر در بغداد و دیگر نقاط عراق، کنار گذاشتن حزب دعوه از ائتلاف جدیداحزاب شیعه عراقی، ضربه تازه ای به نوری المالکی وارد می کند.

در جریان انتخابات پارلمانی گذشته در سال 2005 تمام احزاب شیعه عراقی در ائتلاف یکپارچه عراق شرکت داشتند.

مطالب مرتبط