حضور حزب الله در دولت آینده لبنان

سعد حریری، نامزد نخست وزیری لبنان از حضور گروه حزب الله در دولت آتی این کشور خبر داده است.

آقای حریری که مامور تشکیل دولت آتی لبنان است طی هفته های اخیر سرگرم رایزنی با گروه های سیاسی لبنان برای تشکیل دولت بوده است.

آقای حریری در مراسم افطاری برای کودکان یتیم در بیروت گفت "دولت وحدت ملی لبنان با حضور جناح اکثریت تشکیل می شود و می خواهم به دشمن اسرائیلی خاطرنشان کنم که حزب الله نیز در دولت آتی فارغ از اینکه آن را بپسندد یا خیر حضور خواهد داشت."

اتئلاف چهارده مارس به رهبری سعد حریری، فرزند رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان در انتخابات پارلمانی پیروز شد و اکثریت کرسی های مجلس را به دست آورد.

جدایی ولید جنبلاط، سیاستمدار کهنه کار لبنانی و رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه از این اتئلاف در اوائل ماه اوت منجر به بروز تردیدهایی در باره توانایی سعد حریری در تشکیل دولت جدید لبنان شد.

آقای جنبلاط که رهبر دروزی های لبنان است در جناح اکثریت مورد حمایت آمریکا و عربستان حضور داشت.

رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه گفته است که به جناح مخالفان به رهبری حزب الله نمی پیوندد و تاکید کرده که می خواهد مستقل عمل کند.

طبق توافق با جناح مخالف، برخی سمت های دولت آتی در اختیار آنها قرار می گیرد و چند وزیر نیز با نظر میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان انتخاب می شوند اما اکثریت در اختیار جناح حاکم قرار می گیرد.

با تحولات جدید، آقای جنبلاط گفته که سه وزیری که او باید انتخاب کند، وابسته به هیچ جناحی نخواهند بود. او گفته است که با میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان وارد اتئلاف خواهد شد.

لبنان یک کشور کلیدی در میان منازعات دو اردوگاه رقیب در خاورمیانه است. آمریکا، عربستان سعودی و مصر در یک سو و ایران و سوریه و حزب الله و حماس نیز در سوی دیگر قرار دارند

لبنان، که جمعیت آن از مسیحیان و مسلمانان سنی و شیعه تشکیل یافته، از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ درگیر جنگ داخلی بود که هزاران کشته برجای گذاشت و اقتصاد این کشور را به ویرانی کشاند.

مطالب مرتبط