پسر عبدالعزیز حکیم جانشین پدرش شد

عمار حکیم، فرزند 38 ساله عبدالعزیز حکیم به ریاست مجلس اعلای اسلامی عراق انتخاب شده است.

آقای حکیم که مانند پدرش روحانی است در شهر نجف به دنیا آمده است.

او پس از مرگ آقای حکیم که به علت بیماری سرطان درگذشت، اداره این گروه پرنفوذ شیعی عراق را به عهده می گیرد.

از زمان وخامت حال عبدالعزیز حکیم در دو سال پیش، عمار حکیم بخشی از مسئولیت های پدرش را به عهده گرفت.

نامزدی او برای ریاست این گروه پرنفوذ شیعه در جلسه شورای مشورتی مجلس اعلای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.

مجلس اعلای اسلامی یکی از بزرگ ترین گروه های سیاسی حاضر در مجلس عراق است اما در انتخابات محلی اخیر نتیجه خوبی به دست نیاورد و کنترل برخی شوراهای محلی در جنوب عراق را به رقبا واگذار کرد.

از زمان سرنگونی صدام، مجلس اعلای اسلامی به یکی از بازیگران مهم عرصه سیاسی عراق تبدیل شد. این گروه که روابط بسیاز نزدیکی با ایران دارد، تلاش کرد با آمریکا نیز روابط برقرار کند و اولین گروهی بود که از ایران درخواست کرد تا برای تامین امنیت عراق، با آمریکایی ها مذاکره کند.

موافقت ایران با این درخواست آقای حکیم و سایر سیاستمداران عراقی، منجر به برگزاری چند دور مذاکره رسمی میان ایران و آمریکا بر سر عراق شد.

دو سال پیش این گروه کلمه "انقلاب" را رسما از عنوان خود حذف کرد. در آن زمان دلیل این کار، تغییر حکومت در عراق عنوان شد.

برخی تحلیلگران می گویند احتمال دارد نقش مجلس اعلای اسلامی در آینده بیش از پیش کمرنگ تر شود و در مقابل گروه وابسته به مقتدی صدر، روحانی شیعه قوی تر در عرصه سیاسی عراق ظاهر شود.

این گروه شیعه هم اکنون با مقتدی صدر، روحانی تندرو شیعه و چند گروه دیگر اتئلاف جدیدی به نام اتئلاف ملی عراق تشکیل داده و حزب دعوه به ریاست نوری مالکی در آن جایی ندارد.

عبدالعزیز حکیم، 26 اوت در 59 سالگی در تهران درگذشت و مقام های ایرانی از جمله آیت الله خامنه ای، رهبر ایران برای درگذشت او پیام تسلیت صادر کردند.

آقای حکیم پس از فعالیت در شورای سه نفره حکومتی در دوران پل برمر، حاکم آمریکایی عراق، سمت سیاسی دیگری به عهده نگرفت و در پشت صحنه، تلاش های سیاسی گروهش را هدایت کرد.

مطالب مرتبط