چهلمین سالگرد حکومت قذافی بر لیبی

معمر قذافی
Image caption ماجراجویی های معمر قذافی تنها به خاورمیانه محدود نبود

در لیبی جشن هایی به مناسبت چهلمین سالگرد انقلابی که موجب به قدرت رسیدن معمر قذافی در این کشور شد، بر پا شده است.

از همان روزهای اول انقلاب سال 1969 که گروهی از افسران ارتش لیبی، قدرت را قبضه کردند تا امروز که چهلمین سالگرد این انقلاب جشن گرفته می شود، معمر قذافی همواره مطرح بوده و رأسا بر لیبی حکومت کرده است.

این، سرهنگ قذافی بود که با نوشتن "کتاب سبز" شکل تازه ای از "قدرت مردم" را ارائه داد.

معمر قذافی در این کتاب تعبیر خود از قدرت مردم را جانشینی برای سرمایه داری ( کاپیتالیسم) و سوسیالیسم قلمداد کرده بود.

سرهنگ قذافی ماجراجویی های خارجی لیبی را یکی پس از دیگری به راه انداخت.

وی نه تنها در خاورمیانه، بلکه در سایر نقاط جهان از گروه هایی که از نظر غرب تروریست محسوب می شدند، حمایت کرد.

معمر قذافی سرانجام پیمودن راه طولانی عقب نشینی از این سیاست ها را شروع کرد.

این راه نهایتا به انزوای لیبی پایان داد و موجب شد تحریم های بین المللی علیه این کشور لغو شود.

ولی نکته جالب این است که در حالی که سیاست های لیبی تغییر کرده شخص معمر قذافی تغییری نکرده و همچنان به رفتارهای عجیب و غریب و غیر قابل پیش بینی خود ادامه می دهد و هنوز می تواند از همان زبان لجاجت آمیز و ضد امپریالیستی استفاده کند.

معمر قذافی اگر چه هنوز یک ناسیونالیست باقی مانده ولی آماده معامله و مصالحه با غرب است.

ولی وی می خواهد این تعامل را با شیوه خاص و تقلید ناپذیر خود برقرار کند.

مطالب مرتبط