بازداشت نظامیان سابق شیلی به اتهام نقض حقوق انسانی

Image caption ژنرال آگوستو پینوشه طی کودتایی علیه سالوادور آلنده، رییس جمهوری چپگرای شیلی به قدرت رسید

یک قاضی در شیلی دستور بازداشت ۱۲۹ مقام سابق پلیس مخفی این کشور را به دلیل نقض حقوق بشر در دوران زمامداری پینوشه صادر کرده است.

این افراد متهم هستند که در دوران حکومت نظامی در شیلی و در زمان خدمت در "دینا"، پلیس مخفی شیلی، مرتکب موارد گسترده نقض حقوق انسانی شده اند.

آنها همچنین متهم به مشارکت در کشتن و ناپدید شدن دهها نفر از فعالان سیاسی مخالف و چپگراها هستند.

فاضی ویکتور مونتیلیو که مسئول سه پرونده مربوط به آدم ربایی و ناپدید شدن صدها نفر از مخالفان حکومت نظامی شیلی در دهه هفتاد و هشتاد میلادی است، این حکم را صادر کرده است.

این بزرگ ترین تعداد بازداشت مربوط به نظامیان دوران ژنرال پینوشه در شیلی است. برخی از افرادی که برای آنها حکم بازداشت صادر شده، پیش از این با اتهامی رو به رو نشده بودند.

قرار است بازداشت این افراد از امروز آغاز شود.

ژنرال آگوستو پینوشه در سال ۱۹۷۳ طی کودتایی علیه دولت منتخب سالوادور آلنده، رییس جمهوری چپگرای شیلی به قدرت رسید و تا سال ۱۹۹۰ در راس قدرت بود. در دوران ۱۷ ساله حکومت او بیش از ۳ هزار نفر کشته یا "ناپدید" شدند.

در یک گزارش رسمی منتشر شده پس از بازگشت شیلی به دموکراسی، اعلام شد که ۳۱۹۷ نفر در دوران دیکتاتوری نظامی کشته و یا ناپدید شده اند.

ژنرال پینوشه بارها به نقض حقوق بشر متهم شد اما به دلیل وخامت وضع جسمانی هیچگاه تحت محاکمه قرار نگرفت.

صدور این حکم از سوی قاضی مونتیلیو با استقبال گروه هایی روبرو شده که در پی برقراری عدالت برای موراد نقض حقوق بشر در زمان حکومت هفده ساله نظامیان در شیلی هستند اما برخی در شیلی، این بازداشت ها را اقدامی "زیاده از حد" خوانده اند.

مطالب مرتبط