دیده بان حقوق بشر: شیعیان در عربستان مورد تبعیضند

Image caption وهابیون در عربستان، شیعیان را کافر می دانند

در گزارشی جدید در باره عربستان سعودی، دیده بان حقوق بشر، گروه مدافع حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، می گوید این کشور شاهد افزایش شدید تنش های فرقه ای بوده است.

تنظیم کنندگان این گزارش ادعا می کنند که اعضای اقلیت شیعه در عربستان سعودی به طور سیستماتیک مورد تبعیضند.

محور اصلی این گزارش حادثه ای است که در ماه فوریه در عربستان سعودی رخ داد. در آن ماه زائران شیعه در شهر مدینه با پلیس مذهبی عربستان درگیر شدند که منجر به بازداشت شماری از اعتراض کنندگان شد.

در عربستان سعودی 10 تا 15 درصد جمعیت شیعه هستند و مدت هاست شکایت دارند که به عنوان شهروند دسته دوم با آنها رفتار می شود.

گزارش دیده بان حقوق بشر شواهدی آورده است دال بر این که شیعیان سعودی در نظام قضائی، مدارس و مراکز آموزشی، در محل کار و هنگام کاریابی با رفتارهای تبعیض آمیز مواجهند.

عوامل داخلی و خارجی در به وجود آوردن این وضعیت دخیلند.

بخش عمده مردم عربستان سعودی وهابی هستند و بسیاری از روحانیون این شاخه از اهل سنت، شیعیان را بی ایمان می دانند.

علاوه بر این، عربستان تحت تاثیر افزایش فرقه گرایی است که کل منطقه خاورمیانه را در برگرفته است. این فرقه گرایی با وقایع جاری در کشور همسایه، عراق، و نقش منطقه ای ایران، که کشوری عمدتا شیعی است، مرتبط است.

با این که خانواده سلطنتی عربستان، که ملک عبدالله در راس آن قرار دارد، تلاش داشته است شکیبایی مذهبی بیشتری را اشاعه دهد، دیده بان حقوق بشر می گوید اگر قرار باشد شیعیان عربستان سعودی از حقوقی برابر اهل سنت این کشور برخوردار باشند، مقام های سعودی کار بیشتری باید در این جهت انجام دهند.

مطالب مرتبط