احتمال شکایت از دادستان کل دولت اول جورج بوش

جان اشکرافت
Image caption جان اشکرافت

دادگاهی در آمریکا حکم داده که یک شهروند این کشور می تواند از جان اشکرافت، دادستان کل آمریکا در دولت اول جورج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا شکایت کند.

این فرد آمریکایی که مظنون به داشتن اطلاعاتی در باره یک پرونده تروریستی بود، چند سال پیش بدون تفهیم اتهام مدتی در بازداشت بود.

عبدالله الکید، آقای اشکرافت را که از سال 2001 تا 2005 دادستان کل آمریکا بود، متهم به نقض حقوق قانونی خود در سال 2003 می کند که به مدت شانزده روز در بازداشت نگه داشته شده بود.

دادگاه گفته است بازداشت شاهدان پس از حملات یازده سپتامبر، بدون تفهیم اتهام، ناقض قانون اساسی آمریکا بود.

وزارت دادگستری آمریکا گفته است در حال بررسی حکم صادره است.

سه قاضی دادگاه تجدیدنظر گفته اند که "سیاست دولت یادآور برخی از فصول ننگ آور تاریخ آمریکا است."

آقای الکید در سال 2003 به علت اینکه دولت فکر می کرد او اطلاعاتی در باره یک پرونده تروریستی علیه هم دانشگاهی اش دارد، بازداشت شد.

در مورد او هرگز تفهیم اتهامی صورت نگرفت.

آقای الکید در سال 2005 علیه جان اشکرافت و چند مقام دیگر شکایتی مطرح کرد.

آقای اشکرافت از قاضی خواسته بود تا این شکایت را به علت داشتن مصونیت کامل در سمت خود در آن زمان رد کند.

اما قضات رسیدگی کننده به این پرونده گفته اند داشتن مصونیت برای دادستان کل به این معنا نیست که او می تواند وظایف مربوط به امنیت ملی را فارغ از هر نوع حساسیت های مسئولیت شخصی انجام دهد.

مطالب مرتبط