'اتحادیه اروپا در برابر ترکیه نقش مناسبی ایفا کند'

گروهی از سیاستمداران اروپایی در گزارشی گفته اند که رهبران اتحادیه اروپا باید در برابر تلاش ترکیه برای عضویت در این اتحادیه نقش مناسبی ایفا کنند.

کمیسیون مستقل در باره ترکیه، شامل رهبران پیشین اروپایی و چند مقام ارشد سابق، در گزارش خود که امروز منتشر شده گفته موانعی که بر سر عضویت ترکیه قرار داده شده، منجر به کاهش حمایت های عمومی از این عضویت در ترکیه شده است.

مارتی آتیساری، رئیس جمهور پیشین فنلاند که ریاست این کمیسیون را به عهده داشته می گوید اگر اتحادیه اروپا قوانین و مقررات خود را در مسیر {مذاکرات} تغییر دهد، اعتبار خود را زیر سئوال می برد.

این گزارش برخی سران کشورهای اروپایی را به مانع تراشی بر سر عضویت ترکیه متهم می کند و می گوید سیاستمداران ترکیه هم برای انجام اصلاحات سیاسی در این کشور رغبتی ندارند.

این گزارش همچنین به ترکیه هشدار می دهد که باید روند اصلاحات را آغاز کند.

ترکیه از زمان روی کار آمدن دولت رجب طیب اردوغان دست به اصلاحاتی در سیستم سیاسی و قضایی خود زده است اما این اصلاحات طی چند سال اخیر تا حد زیادی کاهش یافته است.

ترکیه پس از یک آغاز پر شتاب، در زمینه اصلاحات دموکراتیک، تقریبا هیچ پیشرفتی نداشته و همین باعث شده تا مقام های اتحادیه اروپا از این امر ابراز ناخشنودی کنند.

اتحادیه اروپا خواهان آن است که ترکیه قانون اساسی خود را اصلاح کند، آزادی بیان را تضمین کند و حقوق بیشتری به اقلیت های خود بدهد. این اتحادیه همچنین خواهان آن است تا قدرت نیروهای مسلح در این کشور کاهش یابد.

آلمان و فرانسه با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالف هستند و خواهان آن هستند که ترکیه "شریک ویژه" این اتحادیه شود.

هر کشوری که خواهان عضویت در اتحادیه اروپاست باید در 35 سرفصل مذاکره کند. ترکیه تا کنون تنها در یازده سر فصل مذاکرات را به سر انجام رسانده و در هشت مورد، مذاکرات از سال 2006 به حالت تعلیق در آمده اند.

مطالب مرتبط