لیبرمن: در باره بیت المقدس شرقی مذاکره نمی کنیم

آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل گفت اسرائیل در مورد وضعیت بیت المقدس شرقی وارد مذاکره نخواهد شد.

آقای لیبرمن در جریان آخرین مرحله از سفر آفریقایی خود در نیجریه گفت بیت المقدس شرقی در توافقنامه های مربوط به محدود کردن فعالیت های ساختمانی اسرائیل در مناطق فلسطینی، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

جامعه جهانی، بیت المقدس شرقی را بخشی از اراضی اشغالی می داند و فلسطینی ها نیز آن را پایتخت کشور آینده خود می دانند اما اسرائیل که بیت المقدس شرقی را ضمیمه خاک خود کرده، آن را منطقه اشغال شده نمی داند.

این سخنان وزیر خارجه اسرائیل در حالی بیان می شود که آمریکا بار دیگر خواهان توقف کلیه فعالیت های شهرک سازی اسرائیل در مناطق فلسطینی شده است.

دولت آمریکا گفته است به از سرگیری روند صلح خاورمیانه متعهد است اما فلسطینیان می گویند تا زمانی که اسرائیل شهرک سازی ها را متوقف نکرده، به میز مذاکره باز نمی گردند.

روز دوشنبه اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که دولت این کشور مجوز ساخت بیش از چهارصد خانه برای شهرک نشین های یهودی در کرانه غربی اشغالی را صادر کرده است.

در واکنش دولت خودگردان فلسطینی گفت هر نوع توافق نامه ای در مورد تعلیق فعالیت های ساختمان سازی در شهرک های یهودی نشین در حال حاضر بی ارزش است.

تعیین وضعیت بیت المقدس یکی از موانع اصلی در روند صلح خاورمیانه است. اعراب یک سوم جمعیت بیت المقدس را تشکیل می دهند و جمعیت آنها بالغ بر 750 هزار نفر است.

فلسطینی ها خواهان تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی با پایتختی بیت المقدس شرقی هستند.

بخش شرقی بیت المقدس در جریان جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967 به اشغال اسرائیل در آمد.

مطالب مرتبط