انتقاد حزب الله لبنان از معرفی کابینه جدید این کشور

سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان از سعدالدین حریری، نامزد نخست وزیری لبنان برای معرفی کابینه جدید این کشور بدون مشورت با مخالفان انتقاد کرده است.

آقای حریری "دولت وحدت ملی" این کشور را معرفی کرده است.

سعد حریری طی هفته های اخیر سرگرم رایزنی با گروه های سیاسی لبنان برای تشکیل دولت جدید بود.

سید حسن نصرالله این اقدام آقای حریری را نامناسب خوانده و گفته است که این موضوع، تلاش ها برای تشکیل دولت جدید لبنان را پیچیده تر خواهد کرد.

آقای نصرالله گفته است چنین کاری به رفع بحران موجود برای شروع به کار دولت جدید لبنان کمکی نخواهد کرد.

در کابینه معرفی شده از سوی سعد حریری، دو وزارتخانه در اختیار حزب الله قرار گرفته است اما توافقی میان اتئلاف حاکم و جناح مخالف در باره اختصاص وزارتخانه ها به گروه های سیاسی این کشور صورت نگرفته است.

میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان باید فهرست معرفی شده را تائید و یا رد کند. تحلیلگران می گویند بدون حمایت مخالفان، آقای سلیمان دست به تائید دولت جدید نخواهد زد.

طبق توافق با جناح مخالف، برخی سمت های دولت جدید در اختیار آنها قرار می گیرد و چند وزیر نیز با نظر میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان انتخاب می شوند اما اکثریت وزارتخانه ها در اختیار جناح حاکم قرار می گیرد.

اتئلاف چهارده مارس به رهبری سعد حریری، فرزند رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان در انتخابات اخیر پارلمانی پیروز شد و اکثریت کرسی های مجلس را به دست آورد.

لبنان کشوری کلیدی در میان منازعات دو اردوگاه رقیب در خاورمیانه است. آمریکا، عربستان سعودی و مصر در یک سو و ایران و سوریه نیز در سوی دیگر قرار دارند و از جناح های رقیب حمایت می کنند.

لبنان، که جمعیت آن از مسیحیان و مسلمانان سنی و شیعه تشکیل یافته، از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ درگیر جنگ داخلی بود که هزاران کشته برجای گذاشت و اقتصاد این کشور را به ویرانی کشاند.

مطالب مرتبط