رئیس جمهور سابق تایوان محکوم شد

چن شویی بیان، رییس جمهوری سابق تایوان به اتهام فساد به حبس ابد محکوم شده است.

او متهم است که در دوران ریاست جمهوریش به جعل، پولشویی، ارتشا و اختلاس میلیون ها دلار دست زده است.

وو شوچن، همسر آقای چن هم به جرم فساد به حبس ابد محکوم شده است.

طرفداران آقای چن می گویند که به دلیل دیدگاه های استقلال طلبانه او، دولت کنونی تایوان که روابط نزدیکی با چین دارد، برایش پرونده سازی کرده است.

یک سخنگوی آقای چن گفته است که حکم صادر شده "غیر قانونی" است. این سخنگو به تغییر قضات به در طول روند محاکمه اشاره کرده است.

آقای چن گفته است که به حکم صادره اعتراض خواهد کرد.

رئیس جمهور سابق تایوان قبلا گفته بود که اتهامات مطرح شده علیه وی انگیزه های سیاسی دارد.

آقای چن قبول کرده که پول دریافت کرده اما تاکید کرده است که پولهای دریافتی کمکهای تبلیغاتی بوده است.

مطالب مرتبط