واکنش دولت بریتانیا به درگیری دست راستی‌ها و مسلمانان در لندن

وزیر مشاور در امور جوامع بریتانیا می گوید گروه های دست راستی که مدعی مخالفت با بنیادگرایی اسلامی هستند، باعث تحریک خشونت های خیابانی می شوند.

جان دنهم پس از آن سخن می گفت که درگیری بین گروهی با عنوان "اسلامی شدن اروپا را متوقف کنید" و مخالفان آنها در مسجدی تازه شمال غرب لندن رخ داد.

طی هفته های اخیر تظاهرات یک گروه راست گرای دیگر در شهر بیرمینگام باعث بروز خشونت های مشابهی در این شهر شد.

آقای دنهم گفت تا زمانی که اقدامی از سوی دولت صورت نگرفت، کنترل این خشونت ها می تواند از دست آنها خارج شود.

در درگیری های روز جمعه ده نفر بازداشت شدند. این درگیری ها در محل ساخت مسجد جدید پنج طبقه در کنار مسجد مرکزی منطقه هرو لندن صورت گرفت.

مسلمانان ساکن شمال غرب لندن و اعضای گروه "متحد در برابر فاشیسم" با راستگرایان افراطی مقابله کرده و به تعقیب آنها در خیابان ها پرداختند.

سپس گروه گوچکی از مسلمانان به سمت پلیس آجر و بطری پرتاب کردند.

وزیر مشاور دولت بریتانیا گفته است تظاهرات و حضور خیابانی گروه های دست راستی باعث می شود که آعضای جوامع آسیایی بریتانیا دست به واکنش مضاعف بزنند که این باعث می شود مردم افرادی را که اینگونه واکنش نشان داده اند، سرزنش کنند.