مجازات حبس ابد برای سه مسلمان بریتانیایی

تنویر حسین، عبدالله احمد علی و اسد سرور
Image caption سه مسلمان بریتانیایی به مجازات حبس ابد محکوم شدند

سه مسلمان بریتانیایی که برای منفجر کردن هواپیماهایی که از فراز اقیانوس اطلس پرواز می کردند، توطئه کرده بودند، به حبس ابد محکوم شدند.

تنویر حسین، احمد علی عبدالله و اسد سرور، قصد داشتند با بمب های مایع، هواپیماها را منفجر کنند.

قاضی دادگاهی در لندن که آنان را محاکمه می کرد به عبدالله احمد علی، یکی از سه مجرم گفت که او احتمالا در زندان خواهد مرد.

حد اقل مجازات هر یک از این سه نفر، 30 سال زندان تعیین شده است.

قاضی دادگاه گفت مجرمین برای انجام حمله ای به ابعاد حملات یازدهم سپتامبر توطئه کرده بودند.

کشف این توطئه سبب شد که محدودیت های سختی برای مایعاتی که مسافران اجازه بردن به داخل هواپیما را دارند، در نظر گرفته شود.

در جریان محاکمه گفته شدکه احمد علی، که سردسته گروه بوده، 7 هواپیمای به مقصد کانادا و آمریکا را مشخص کرده بود و قرار بود در ظرف دو ساعت و نیم این هواپیماها در حین پرواز منفجر شوند.

قاضی دادگاه گفت توطئه انفجار هواپیماها به مرحله نهایی نزدیک شده بود و گروه مورد بحث مواد شیمیایی لازم برای ساختن 20 بمب را تهیه کرده بود.

وکلای مدافع این سه نفر مدعی شده بودند که آنها قصد یک اعتراض سیاسی را داشته و از جمله در نظر داشتند با انفجارهای کوچک در فرودگاه ها مردم را وحشت زده کنند.

قاضی دادگاه گفت ایمیل هایی که در دادگاه به عنوان سند جرم ارائه شده نشان می دهد که این توطئه از پاکستان هدایت شده بود.

منابع اطلاعاتی می گویند القاعده دستور این توطئه را داده بود.

محکومین در مقابل اعلام حکم مجازاتشان واکنشی نشان ندادند.

دادگاه همچنین عمر اسلام را که 31 سال دارد در توطئه برای قتل به طور کلی، مجرم شناخت و او را به 22 سال حبس محکوم کرد.

دستگیری اشخاص مورد بحث در اوت 2006، سبب شد که در صنعت هوانوردی جهانی بحران و هرج و مرج پیدا شده و محدودیت ها در مورد میزان مایعاتی که مسافر می تواند به داخل هواپیما ببرد ادامه پیدا کند.

مطالب مرتبط