اظهار شکست نخست وزیر هند در مقابله با مائوئیست ها

مانموهان سینگ
Image caption مانموهان سینگ، مائوئیست ها را بزرگترین خطر برای امنیت هند می داند

مانموهان سینگ، نخست وزیر هند می گوید این کشور در مبارزه با شورشیان مائوئیست، در حال شکست خوردن است.

آقای سینگ که در کنفرانس روسای پلیس هند صحبت می کرد گفت خشونت شورشیان در حال افزایش است و مائوئیست ها در میان بخش بزرگی از جامعه هند، طرفداران زیادی پیدا کرده اند.

آقای سینگ اذعان کرد که شورشیان در میان جوامع قبیله ای، مناطق فقیر روستایی، جوانان و روشنفکران هواخواهان قابل توجهی دارند.

نخست وزیر هند، مائوئیست ها را بزرگ ترین خطر برای امنیت هند توصیف کرد و از روسای پلیس خواست هنگامی که استراتژی مقابله با شورشیان را طرح می کنند در نظر داشته باشند که مائوئیست ها تنها یک مشکل نظم و قانون نیستند.

شورشیان می گویند برای احقاق حقوق طبقه فقیر هند مبارزه می کنند.

این گروه در بخش بزرگی از مناطق مرکزی هند یعنی حدود یک سوم از 593 بخش هند، فعالیت دارند.

مائوئیست ها در برخی نواحی تقریبا جایگزین دولت محلی شده اند و از این نواحی حملات جدی خود به تاسیسات دولتی را به راه می اندازند.

در جریان بیست سال مبارزه شورشیان که می گویند برای دفاع از طبقه فقیر و تاسیس یک کشور کمونیستی است بیش از 6 هزار نفر کشته شده اند.

مطالب مرتبط