آغاز محاکمه نخست وزیر سابق فرانسه

ویلپن (راست) و سارکوزی
Image caption گفته شده که آقای ویلپن قصد لطمه زدن به وجهه آقای سارکوزی را داشته

محاکمه دومینیک دو ویلپن، نخست وزیر سابق فرانسه امروز دوشنبه 21 سپتامبر، در پاریس شروع شد.

رسانه های فرانسه از هم اکنون این محاکمه را مهمترین محاکمه دهه اخیر توصیف می کنند.

آقای ویلپن که در خارج دادگاه صحبت می کرد گفت تنها دلیل محاکمه او این است که نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه خواستار آن است.

آقای ویلپن گفت مطمئن است که تبرئه خواهد شد.

اتهام آقای ویلپن این است که برای بی اعتبار کردن نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه توطئه کرده بود.

اتهامات آقای ویلپن "توطئه برای متهم کردن بی دلیل، توطئه برای استفاده از مدارک جعلی، تملک غیرقانونی املاک و نیز سوء استفاده از اعتماد" اعلام شده است.

ماجرا به سال 2004 یعنی هنگامی برمی گردد که آقای سارکوزی وزیر کشور فرانسه بود و با دومینیک دو ویلپن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رقابت تنگاتنگی داشت.

گفته شده آقای ویلپن برای بدنام کردن آقای سارکوزی قصد اعمال نفوذ در تحقیقات یک پرونده قضایی مرتبط با فساد را داشته است.

نام آقای سارکوزی در فهرست شماری از سیاستمداران بلند پایه و صاحبان صنایع و بازرگانی قرار داده شده بود که متهم به اخذ رشوه در ارتباط با فروش بین المللی اسلحه شده بودند.

پس از آن که قاضی دادگاه جعلی بودن این فهرست را اعلام داشت بلافاصله تحقیقات برای یافتن کسی که این فهرست را تهیه کرده بود آغاز شد و در این مرحله بود که پای آقای ویلپن به ماجرا کشیده شد.

وی هر گونه خلافکاری در این مورد را رد کرده است.

جلسات دادگاه چهار هفته طول خواهد کشید ولی حکم دادگاه مدتی بعد صادر خواهد شد.

اگر چه آقای سارکوزی شاکی پرونده است ولی به علت این که رئیس جمهور فرانسه است طبق قانون اجباری ندارد به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود.

نیکولا سارکوزی و دومینیک دو ویلپن هر دو در کابینه ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه عضویت داشتند ولی همواره رقابت شدیدی بین آن دو دیده می شد.