جنگهای پیچیده بازگشت پناهندگان را مختل کرده است

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید شمار پناهندگانی که در سال 2008 به کشورشان بازگشتند در مقایسه با سال های قبل از آن، کمتر بوده است.

این سازمان می گوید کم شدن شمار پناهندگان داوطلب به بازگشت به کشور زادگاهشان از جمله باعث شده است که تقاضا برای انتقال آنها به کشورهای دیگر افزایش یابد.

آمار این دست از پناهندگان در سال 2008 حدود دو برابر سه سال پیش بوده است.

سازمان ملل می گوید سال گذشته ششصد هزار نفر به طور داوطلبانه به کشورهای خود بازگشتند که این رقم در مقایسه با سال 2007 هفده درصد کمتر بوده است. این رقم همچنین پایین ترین در پانزده سال گذشته بوده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید آمار پناهندگانی که به کشورهای خود بازگشته اند، کاهش داشته است چون جنگی که در برخی از کشورها مانند افغانستان، سودان یا جمهوری دموکراتیک کنگو در جریان بوده، پیچیده است.

به گفته سازمان ملل در درگیری های مسلحانه در این کشورها مرزی که افراد نظامی را از افراد غیرنظامی تفکیک کند روشن نیست و به همین دلیل پناهندگان تمایل چندانی به بازگشت به کشورشان ندارند. این وضعیت کار امدادرسان را نیز سخت کرده است.

آنتونیو گوترس، کمیسر سازمان ملل در امور پناهندگان، همچنین گفت که امنیت جانی دست اندر کاران برنامه های بشر دوستانه در نبرد میان ارتش، پیکارجویان و شورشیان به طور فزاینده ای با خطر مواجه بوده است.

آقای گوترس گفت که بحران اقتصادی جهان، رشد جمعیت، گرمایش زمین و ناامنی غذایی از جمله عواملی هستند که بحران های انسانی را چند برابر و عمیق تر کرده اند.

مطالب مرتبط