شلاق خوردن بیست جوان در شرق عربستان سعودی

Image caption دانشگاه جدید در عربستان سعودی

بنا به گزارش های رسیده از عربستان سعودی، بیست جوان پس از ناآرامی های هفته گذشته بعد از برگزاری مراسم "روز ملی" در شهر الخبر در شرق عربستان، سی ضربه شلاق خوردند.

روزنامه های عربستان سعودی نوشته اند که پس از تخریب شدن چندین مغازه و رستوران در شهر شرقی الخبر، بیش از یکصد نفر توسط پلیس بازداشت شدند.

گزارش ها حکایت از آن دارند که برخی از مغازه ها هم در حین شورش ها مورد دستبرد قرار گرفته بودند.

در مراسم روز ملی عربستان، ملک عبدالله یک دانشگاه صنعتی در سواحل غربی کشور خود در کنار بحر احمر را افتتاح کرد و در سراسر کشور نیز مردم، پرچم به دست، مشغول خواندن ترانه های ملی بوده اند.

اما جشن ها در شهر الخبر تبدیل به شورش شد و سبب به جا ماندن خرابی هایی گردید.

روزنامه های عربستان نوشته اند که ده ها شورشی که برخی ار آنها صورت های خود را پوشانده بودند، در الخبر شروع به تخریب مغازه ها و رستوران ها کردند. روزنامه ها نوشته اند که گروه های خراب کار در الخبر فعال شده بودند.

اما برخی افراد مطلع می گویند دلیل بروز شورش ها، تلاش محافظه کاران مذهبی برای جلوگیری از برگزاری مراسم و جشن ها بوده است.

وهابی های تندرو که اصولا از افتتاح دانشگاه جدید به دلیل مختلط بودن آن، ناراضی هستند می گویند برگزاری جشن های ملی کاری کفر آمیز است.

آنها با اشاره به وقایع اخیر در شرق عربستان سعودی می گویند برگزاری جشن های ملی در آینده نیز سبب ایجاد نا ارامی های دیگری خواهد شد.