سگ ژاک شیراک به خاطر افسردگی تحت مداوا قرار گرفت

سگ تریه مالت
Image caption سگ آقای ژاک شیراک از نژاد "تریه مالت" است

ژاک شیراک، رئیس جمهوری سابق فرانسه اعلام کرده که از سومو سگ محبوب خود دست کشیده است.

آقای شیراک می گوید پس از آن که سومو که یک سگ کوچک پشمالوی سفید رنگ از نژاد "تریه مالت" است برای سومین بار او را گاز گرفت، برای او راهی جز دور کردن سومو باقی نمانده بود.

از هنگامی که در سال 2007 دوره زمامداری ژاک شیراک پایان یافت وی همواره اذعان کرده که گذراندن دوره بازنشستگی برای او بسیار دشوار بوده ولی ظاهرا برای سومو، سگ او وضعیت حادتر بوده است.

سومو، که عادت کرده بود در باغ بزرگ کاخ الیزه یعنی کاخ ریاست جمهوری فرانسه مرتبا به این طرف و آن طرف بدود، زندگی در یک آپارتمان نسبتا کوچک در پاریس را دشوار یافته بود.

برنادت شیراک،همسر آقای شیراک می گوید سومو دچار افسردگی شده و در نتیجه به شوهرش حمله کرده است.

خانم شیراک می گوید سومو پس از ترک کاخ الیزه برای مداوای افسردگی تحت درمان قرار داشته است.

در ماه ژانویه گذشته، آقای شیراک که سومو با دندان های تیزش او را گاز گرفته بود برای درمان در بیمارستان بستری شد.

خانم شیراک در مورد تازه ترین حمله سومو به شوهرش می گوید سومو با آرامش روی پای او دراز کشیده بود ولی با نزدیک شدن همسرش این سگ به صورت یک حیوان وحشی عصبانی در آمد و شکم آقای شیراک را گاز گرفت.

برنادت شیراک می گوید سومو هیچوقت به او حمله نکرده است و از این که ناچار است او را از خود دور کرده و به مزرعه ای در بیرون شهر بفرستد بسیار متاسف است.

ظاهرا سومو حالا از زندگی در یک منطقه ییلاقی خوشحال است و هنوز کسی را گاز نگرفته است.