ملک عبدالله روحانی بلندپایه سعودی را برکنار کرد

ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی یک روحانی تندرو بلندپایه این کشور را به دلیل انتقاد از دانشگاه تازه تاسیس "علم و فن آوری" از سمت خود برکنار کرده است.

در فرمان پادشاه عربستان به دلیل این برکناری اشاره ای نشده اما منابع خبری این اقدام را به انتقادات این روحانی از وضعیت این دانشگاه نسبت داده اند.

شیخ سعد بن ناصر الشثری از حضور پسران و دختران با هم در این دانشگاه در نزدیکی جده انتقاد کرده و آن را شریرانه و گناه کبیره خوانده بود. او گفته بود که مردان در این کلاس ها نخواهند توانست بر روی آموزش خود تمرکز کنند.

در این دانشگاه کلاس های درس به طور مختلط برگزار می شود. شیخ سعد خواهان آن شده بود که به این امر پایان داده شود.

او همچنین خواهان آن شده بود که محتوای دروس این دانشگاه مورد تائید محققان اسلامی قرار گیرد تا از تدریس مباحث ناسازگار و مغایر با تعلیمات اسلامی همچون فرضیه سیر تکامل جلوگیری شود.

به فرمان پادشاه عربستان، شیخ سعد هم اکنون از شورای محققان مذهبی، عالی ترین نهاد مذهبی عربستان برکنار شده است.

دانشگاه علم و فن آوری جده با که به نام پادشاه عربستان نامیده شده، با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد دلار ساخته شده و یکی از مهم ترین پروژه های ملک عبدالله در دوران پادشاهی اش به شمار می رود.

بیش از هشتصد دانشجو از 61 کشور جهان در این دانشگاه مشغول تحصیلند و چهاردهمین ابر رایانه دنیا در این دانشگاه قرار دارد.

مطالب مرتبط