دادگاه عالی ایتالیا در خصوص برلوسکونی تصمیم خواهد گرفت

Image caption سیلویو برلوسکونی در انتظار رای دادگاه قانون اساسی ایتالیا

دادگاه عالی ایتالیا در خصوص این که آیا سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر، می تواند در طول مدت نخست وزیری مدعی مصونیت از تعقیب کیفری باشد یا نه، تصمیم خواهد گرفت.

آقای برلوسکونی تا کنون با ادعای داشتن مصونیت در قبال تعقیب قضایی، خود را از دفاع از چندین پرونده، از جمله یک اتهام فساد مالی معاف کرده است.

مخالفان او می گویند استناد به مصونیت قضایی آقای برلوسکونی، سبب نقض اصل برابری همه در قبال قانون می شود.

مشاوران نخست وزیر گفته اند که اگر دادگاه عالی ایتالیا علیه آقای برلوسکونی رای صادر کند، او ناچار به استعفا خواهد شد.

قانونی که به برلوسکونی در هنگام نخست وزیری مصونیت اعطا می کند سال گذشته، و تنها مدت کوتاهی پس از به قدرت رسیدن او توسط متحدان وی در پارلمان به تصویب رسید.

آقای برلسکونی به هنگام آغاز دوره نخست وزیری چندین پرونده علیه خود در دستگاه قضایی ایتالیا مفتوح داشته است که یکی از آنها مربوط به رشوه دادن به یک وکیل بریتانیایی در قبال اخذ شهادت دروغ از وی بوده است.

این وکیل، که همسر یکی از اعضای کابینه بریتانیا بوده است، در دادگاه ایتالیایی به جرم فساد به چهار سال و نیم حبس محکوم شد.

اکنون تعدادی از دادستانان ایتالیایی از دادگاه قانون اساسی آن کشور خواسته اند که مصونیت اعطا شده به آقای برلوسکونی را غیر قانونی اعلام کنند.

اگر دادگاه عالی ایتالیا قانونی را که به آقای برلوسکونی مصونیت از تعقیب می دهد را خلاف قانون قانون اساسی اعلام کند، پرونده های قضایی مطرح شده علیه او مجددا فعال می شوند و وضعیت سیاسی او تضعیف خواهد شد.

انتظار می رود که دادگاه قانون اساسی ایتالیا رای خود را تا روز پنجشنبه صادر کند.

قانون اعطای مصونیت علاوه بر نخست وزیر شامل روسای هر دو مجلس سفلی و علیای ایتالیا نیز می شود.

مطالب مرتبط