تبعات خشکسالی بی‌سابقه در خاورمیانه

طی دو سال گذشته، عراق، سوریه، اردن و بخش هایی از ترکیه و لبنان از تبعات بدترین خشکسالی خاورمیانه طی دهه های گذشته آسیب دیده اند.

سازمان ملل متحد می گوید بیش از یک میلیون نفر تنها در سوریه تحت تاثیر این خشکسالی قرار گرفته اند. این سازمان می گوید به باور بسیاری، خشکسالی در حال به وجود آوردن تهدید امنیتی جدی در خاورمیانه بی ثبات است.

جاده های منتهی به دمشق پر از اردوگاه های موقتی است. تخمین زده شده که حدود سیصد هزار نفر از مناطقی در شمال شرقی سوریه که دچار خشکسالی شده اند، منازل خود را ترک کرده اند.

مقام های سوریه می گویند هر روز تعداد بیشتری آواره می شوند.

به گفته ناتالیا آنتلاوا، خبرنگار بی بی سی، معروف، یکی از این آوارگان می گوید که زمین او خشک شده و به همین خاطر به حومه دمشق مهاجرت کرده است.

خانه جدید معروف، چادری است که در میانه زمینی پر از زباله قرار دارد.

به مانند بسیاری از آوارگان، او می گوید که هیچ کمکی دریافت نکرده است.

با سرازیر شدن دهها هزار نفر از مردم به سمت شهرها، خشکسالی ترکیب جمعیتی سوریه را تغییر داده است.

خشکسالی باعث افزایش فقر و نارضایتی های اجتماعی شده و فشارهای بیشتری بر جامعه ای وارد می کند که در حال حاضر هم آسیب پذیر است.

سمیر تقی، مدیر مرکز مطالعات شرق در دمشق می گوید که آب یک مشکل امنیتی در منطقه است. این مساله همواره در تاریخ منطقه وجود داشته اما اینک دامنه مشکل وسیع تر شده و هر خشکسالی، شدیدتر از خشکسالی قبلی می شود و خود منطقه نیز از نظر ژئوپولیتکی آسیب پذیرتر است.

عدم وجود همکاری میان کشورهای این منطقه، حل این بحران را دشوار تر کرده است.

میان کشورهای منطقه، ساختن سد در قسمت های بالای رودخانه بدون جلب توافق کشورهای همسایه که قسمت پائین رودخانه به سمت آنها سرازیر است، امری عادی به شمار می رود.

در حال حاضر عراق و سوریه از ترکیه خواسته اند تا مقادیر بیشتری آب از سدهای خود به سمت این کشورها بفرستد.

مقام های ترکیه گفته اند که این کار را انجام خواهند داد اما این کشور خود نیز در حال حاضر تحت تاثیر خشکسالی است و به آب نیاز دارد.

با کم شدن آب، رقابت برای به دست آوردن آن نیز شدیدتر می شود و همکاری های لازم در این زمینه نیز دشوار تر می شود.

سمیر تقی از این مساله در هراس است که زمان در حال از دست رفتن است و بحران در حال سرایت به تمام کشورها است. او می گوید برخی کشورها در این زمینه درمانده شده اند که این خود مساله توزیع آب، مهاجرت و ثبات را در منطقه را تهدید می کند. به گفته مدیر این مرکز تحقیقاتی در دمشق، برخی کشورها در این زمینه دچار فروپاشی هستند و برخی جوامع نیز در این راه گام بر می دارند.

در مناطقی از خاورمیانه که دچار خشکسالی شده، زندگی دهها هزار نفر پاشیده شده و با گسترش بیابان، فرصت برای ثبات منطقه ای بیش از پیش کم می شود.