ملک عبدالله در دمشق، تلاش برای تقویت موضع اعراب

حضور ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، در سوریه بسیار با اهمیت تلقی شده است. عربستان سعودی و سوریه در طول سال های گذشته در دو انتهای طیف سیاسی عربی قرار داشته اند.

سوریه در طول سه دهه گذشته رابطه محکم و استراتژیک با ایران داشته است و دولت سعودی هم همواره مورد حمایت آمریکا و حامی سیاست های کلی آن کشور در خاورمیانه بوده است.

قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان که مورد حمایت کامل دولت عربستان سعودی بود، در سال 2005 سبب تیرگی روابط عربستان و سوریه شد؛ هر چند که دمشق همواره دخالت در قتل حریری را رد کرده است.

اکنون به نظر می رسد و تفاهم میان دولت های سعودی و سوریه سبب خواهد شد دولت جدید لبنان در اسرع وقت شکل گیرد.

عربستان که از ثروت نفتی خود برای ایجاد هم پیمانان جدید استفاده می کند، امیدوار است که سفر ملک عبدالله به سوریه تاکیدی بر همکاری عربی باشد

برخی تحلیلگران می گویند اگر تفاهم های اولیه جدی میان دو کشور از قبل به وجود نیامده بود، ملک عبدالله به دمشق سفر نمی کرد. با این حال، برخی تحلیلگران هم نسبت به اثرات این دیدار چندان خوش بین نیستند.

دولت های عربی امیدوارند که حل اختلاف میان دولت های عربستان سعودی و سوریه سبب تقویت موضع اعراب در سطح جهانی شود.

عربستان سعودی در سال 2002 یک طرح صلح برای خاورمیانه ارائه داد که توسط اتحادیه عرب رسما تصویب و پذیرفته شد، اما به دلیل نبودن اراده دستجمعی در میان دولت های عربی،این طرح تا کنون به جایی نرسیده است.

اکنون امید می رود که با آشتی سیاسی عربستان سعودی و سوریه، با بهبود روابط میان سوریه و مصر، طرح صلح اعراب نیز احیا شود.

از سوی دیگر نیز تلاش عربستان سعودی برای نزدیک کردن سوریه به محور دولت های "میانه رو" عرب منطقه، با تلاش های آمریکا و فرانسه برای بهبود مناسبات با دمشق همزمان شده است.