برگزاری جشن مهرگان در تاجیکستان

Image caption جشن مهرگان برای اولین بار در تاجیکستان تجلیل می شود

برای اولین بار در تاجیکستان جشن مهرگان به طور رسمی تجلیل شده است؛ هرچند در اواخر دهه هشتاد میلادی بنیاد فرهنگ تاجیکستان این جشن را برای بار نخست پس از هفتاد سال حکومت شوروی در ورزشگاه شهر دوشنبه برگزار کرده بود.

محققین امور اجتماعی می گویند، با توجه به آنکه اقتصاد تاجیکستان بر پایه کشاورزی است، ممکن است در آینده مهرگان به جشن اصلی ساکنان کشور مبدل شود.

جشنواره مهرگان در شهر دوشنبه در صحن دانشگاه کشاورزی تاجیکستان با نمایشنامه های کوچک تئاتری از زندگی و فعالیت کشاورزان، بازیهای ورزشی و کنسرت برگزار گردید.

در نمایشگاه ویژه انواع مختلف میوه و سبزیجات، کنسرو و آب میوه و تجهیزات کشاورزی به معرض تماشا گذاشته شد.

دکتر عثمان محمدیارف، استاد دانشگاه کشاورزی تاجیکستان گفت که احیا شدن جشن مهرگان ممکن است توجه جامعه را به مشکلات بخش کشاورزی جلب کند.

هرچند مهرگان از جشنهای باستانی در حوزه ایران، تاجیکستان و افغانستان محسوب می شد، ولی در عمل به گوشه فراموشی سپرده شده است.

سال جاری دولت تاجیکستان به منظور احیای مهرگان طبق یک مصوبه آن را جشن رسمی اعلام کرده است.

در دوران اتحاد جماهیر شوروی، که تاجیکستان عضو این اتحاد محسوب می شد، جشن مهرگان چون نوروز و سده از عیدهای مذهبی تلقی شده و تجلیل از آنها برای ساکنان این کشور ممنوع بود.

گلرخسار، شاعر سرشناس تاجیک و رئیس وقت بنیاد فرهنگ تاجیکستان در مورد ضرورت احیا این جشن چنین گفت: "هر جشن و آیین که جوابگوی تقاضا و نیازهای ملت نیست، حتما از بین می رود. در ظرف بیش از سه هزار سال زنده ماندن مهرگان این نشانه آن است که مردم آریایی نژاد به احیای این جشن احتیاج دارند. وقتی بنیاد فرهنگ تاجیکستان در اواخر دهه 1980 مهرگان را در ورزشگاه شهر دوشنبه تجلیل کرد، روشن شد که مردم تا چه حد برای احیای عرف و عادت و رسم و آیینهای باستانیی خود تشنه است."

با توجه به آنکه مهرگان به زمین، کشت و کار، جمع آوری حاصل و کشاورز پیوند ناگسستنی دارد، این جشن در تاجیکستان از اواخر ماه سپتامبر تا اواخر ماه اکتبر تجلیل خواهد شد.