استقبال بین المللی از دادن جایزه صلح نوبل به اوباما

واکنش جامعه بین المللی به دادن جایزه صلح نوبل به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا عمدتا مثبت بوده است.

یک مشاور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران گفت با دریافت این جایزه آقای اوباما باید با سرعت بیشتری برای پایان بی عدالتی فعالیت کند.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفت دریافت جایزه صلح نوبل به آقای اوباما سبب خواهد شد که او انگیزه ای داشته باشد که برای صلح تلاش بیشتری بکند.

در آفریقای جنوبی، سراسقف دسموند توتو، گفت اهدای این جایزه به آقای اوباما نشان دهنده این است که از وی انتظار انجام کارهای مهمی را دارند.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان نیز از این که آقای اوباما موجب ایجاد روابط دوستانه بین المللی شده، قدردانی کرد.