اتحادیه اروپا: ترکیه به نقض حقوق‌بشر ادامه می‌دهد

ترکیه و اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا ترکیه را همچنان ناقض حقوق بشر می داند و در گزارشی که به بررسی کم و کیف روند امور در این کشور بر اساس حقوق اساسی شهروندان مربوط است، اعلام کرده که استاندارد های حقوق بشر در ترکیه هنوز در سطح مورد نظر اتحادیه اروپا رعایت نمی شود.

اتحادیه اروپا ضمن نکوهش ترکیه به خاطر کندی در اجرای توافق های میان این کشور و اتحادیه اروپا، اعلام کرد که هنوز راه درازی برای احرازشرایط پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در پیش است.

اتحادیه اروپا همه ساله گزارشی در باره وضع کشورهای داوطلب پیوستن به این اتحادیه تهیه می کند و تا زمانی که این گزارش ها حاوی نکات منفی قابل توجه در رابطه با اوضاع سیاسی، اقتصادی و به ویژه برخورد دولت ها با شهروندان خود باشد، اقدام جدی در تحقق عضویت داوطلبان انجام نخواهد شد.

روزنامه فینانشنال تایمز، گزارش امسال کمیسیون اروپا را در باره ترکیه پیشاپیش منتشر کرده است.

در این گزارش که قرار است روز چهار شنبه ۲۲ مهر(۱۴ اکتبر) رسما منتشر شود، فهرست بلندی از نقض حقوق بشر در ترکیه و عدم پیشرفت در برخی مسائل سیاسی و حقوقی وجود دارد که به موجب آن هنوز خیلی زود است که تاریخی را برای قبول ترکیه به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا ذکر کرد.

علاوه بر این، اصل عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هم خواه ناخواه با مخالفت جدی کشورهای مهمی چون آلمان و فرانسه روبرو است.

به گزارش فینانشنال تایمز، نقایصی در رعایت آزادی بیان، مطبوعات و آزادی های مذهبی در ترکیه، از جمله مواردی است که در گزارش کمیسیون اروپا به آن اشاره شده است.

عدم آزادی های کافی سندیکائی و تشکیلات صنفی، نبود کنترل دولتمردان بر امور نظامی و عدم تساوی حقوق زن و مرد نیز مورد توجه هیأت تحقیق کمیسیون اروپا قرار گرفته است.

افزون بر این ها، اعمال زور در خانواده، ازدواج اجباری و قتل های ناموسی هم جزء این لیست است که ترکیه در همه این موارد تاکنون به پیشرفت کافی نرسیده است.

کمیسیون اروپا همچنین می گوید که ترکیه برخی مشکلات سیاسی خود را با جامعه بین المللی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا حل نکرده است، از آن جمله بنادر و فرودگاه های این کشور هنوز به روی هواپیماها و کشتی های قبرس باز نیست، در حالی که ترکیه در"پروتکل آنکارا" خود را به رعایت این موارد موظف کرده است.

پیشرفت ها

کمیسیونی که از طرف کمیسر گسترش اتحادیه اروپا این گزارش را تهیه کرده است، البته پیشرفت های ترکیه در زمینه های مختلف را هم در نظر گرفته است، از جمله اینکه اقدامات اخیر ترکیه برای بهبود روابط با ارمنستان و اعطای اجازه راه اندازی یک کانال تاویزیونی به زبان کردی در این کشور مورد ستایش قرار گرفت.

همچنین کمیسیون اروپا از این موضوع که از این پس و بر پایه یک قانون جدید در ترکیه می توان نظامیان را در دادگاه های غیرنظامی محاکمه کرد استقبال کرده است.

اینکه ترکیه در صدد ایجاد یک خط لوله گاز بنام " نابوکو" برای رساندن گاز از دریای خزربه اروپا است و با اجرای این طرح به تامین انرژی در اروپا کمک می شود نیز سبب خرسندی کمیسیون اروپا است.

مطالب مرتبط