قتل بیش از 100 شورشی شیعه مذهب توسط ارتش یمن

Image caption تازه ترین درگیری ها در استان سعده در شمال یمن رخ داده است

مقامات ارتش یمن می گویند در جریان زد و خوردها در استان سعده در شمال این کشور بیش از 100 شورشی شیعه مذهب کشته شدند.

به گفته این مقامات در این درگیری ها 300 شورشی دیگر نیز مجروح شده اند.

درگیری ها هنگامی رخ داد که گروه های شورشی در صدد برآمدند به مناطق تحت کنترل ارتش یمن رخنه کنند.

در مورد تلفات نیروهای دولتی خبری انتشار نیافته است.

شورشیان دولت یمن رامتهم می کنند که در تعداد تلفات آنان اغراق می کند و از اذعان به شکست خودداری می کند.

شورشیان ادعا می کنند که تلفات سنگینی به نیروهای دولتی یمن وارد کرده و دو منطقه مهم استراتژیکی در ایالت عمران، در بخش جنوبی تر این کشور را به دست گرفته اند.

با وجود اعلام آتش بس دولت یمن برای پایان دادن به زد و خورد با شورشیان شیعه مذهب، زد و خوردها همچنان ادامه دارد.

هر یک از دو طرف، دیگری را متهم به نقض آتش بس اعلام شده کرده اند.

شورشیان می گویند دولت یمن که از حمایت عربستان سعودی و غرب برخوردار است، به اذیت و آزار آنان دست زده است.

شورشیان شیعه زیدی، مدعی هستند که دولت یمن از نگرانی های امنیتی به عنوان بهانه ای برای آزار جامعه آنان استفاده می کند.

دولت یمن می گوید شیعیان شورشی قصد سرنگون کردن دولت و اعمال اصول و آداب شیعه زیدی را در این کشور دارند.

درگیری های اخیر در پی 5 سال زد و خوردهای متناوب بین نیروهای دولتی یمن و شورشیان است.

نهادهای کمک رسانی می گویند در طول این 5 سال، بیش از 100 هزار نفر در اثر این مناقشه آواره شده اند.

مطالب مرتبط