با درخواست مصونیت قضائی کاراجیچ مخالفت شد

رادوان کاراجیچ
Image caption رادوان کاراجیچ از خود در دادگاه دفاع می کند

دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت های جنگی در لاهه با درخواست رادوان کاراجیچ، رهبر سابق صرب های بوسنی برای لغو اتهام های او به علت برخورداری از مصونیت قضائی مخالفت کرده است.

آقای کاراجیچ پیش تر گفته بود به علت برخورداری از مصونیت دادگاه نمی تواند او را محاکمه کند.

در این حال، با درخواست آقای کاراجیچ برای تعویق جلسه دادگاه به مدت چند روز موافقت شده است.

قرار بود محاکمه آقای کاراجیچ از بیست و یکم اکتبر آغاز شود ولی شروع دادگاه به مدت پنج روز به تعویق افتاده است تا او بتواند برای پاسخگویی به اتهام ها آمادگی بیشتری به دست آورد.

کیفرخواست آقای کاراجیچ شامل یازده مورد اتهام از جمله ارتکاب جنایت های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی است.

این اتهام ها مربوط به جنگ داخلی بوسنی و کشتار هشت هزار مرد و پسر نوجوان مسلمان در شهر سربرنیتسا در سال 1995 است.

رادوان کاراجیچ سال گذشته پس از یک دهه اختفا بازداشت شد و به لاهه منتقل شد.

آقای کاراجیچ این اتهام ها را رد می کند و مدعی است ریچارد هولبروک، مذاکره کننده آمریکا به او در سال 1996 پیشنهاد کرده در صورت کناره گیری از قدرت، از مصونیت برخوردار خواهد شد.

آقای هولبروک که در حال حاضر فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان است، بارها این سخنان رادوان کاراجیچ را رد کرده است.

قضات دادگاه لاهه می گویند حتی اگر چنین توافقی بین رادوان کاراجیچ و آمریکا وجود داشته باشد، این مصونیت نمی تواند مانع از رسیدگی به پرونده او در این دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت های جنگی شود.

مطالب مرتبط