'سودان ممنوعیت سفر به اسرائیل را لغو کرد'

دولت سودان محدودیت های سفر به اسرائیل را پس از سال ها لغو کرده است.

در گذرنامه های قدیمی سودان، مهر زده شده بود که این گذرنامه برای سفر به تمام کشورها به جز اسرائیل معتبر است. هم اکنون پس از بیست سال این عبارت در گذرنامه های جدید صادر شده از سوی دولت سودان دیده نمی شود.

مقام های مسئول در سودان می گویند این تنها یک مساله فنی است و به شکل جدید گذرنامه بر می گردد.

این مقامات می گویند سودان به عنوان یک کشور عضو اتحادیه عرب به مصوبات این اتحادیه پایبند است و به تحریم های وضع شده از سوی این اتحادیه علیه اسرائیل متعهد است و کماکان سفر به اسرائیل را تائید نمی کند.

این اتحادیه در سال 1958 چنین تحریم هایی را علیه اسرائیل وضع کرد که از آن زمان پابرجا مانده است.

یک مقام ارشد اداره گذرنامه سودان به یک روزنامه دولتی این کشور گفته است که شهروندان سودانی که در خارج از این کشور زندگی می کنند، می توانند با گذرنامه های جدید به اسرائیل سفر کنند اما به شهروندان داخل کشور که دارای ویزا برای سفر به اسرائیل باشند، اجازه مسافرت به این کشور داده نمی شود.

سودان با اسرائیل رابطه دیپلماتیک ندارد و اسرائیل نیز سودان را یک کشور متخاصم می داند.

طبق آمارهای سازمان ملل هم اکنون 1200 پناهنده سودانی در اسرائیل زندگی می کنند. بیشتر آنها از مناطق بحرانی دارفور به اسرائیل سفر کرده اند.

مطالب مرتبط