دوبی تلاش دارد قاچاق انسان را متوقف کند

Image caption دوبی جمعیتی متغیر دارد

دوبی برای مقابله با قاچاق انسان واحد ضربت ویژه تشکیل داده است.

این گروه از دادستان های زن، روانشناسان و جامعه شناسان تشکیل شده است. هدف از تشکیل این گروه حمایت از قربانیان قاچاق انسان بوده است.

ادعا شده است که در دوبی و سایر شیخ نشین هایی که کل امارات متحده عربی را تشکیل می دهند، روسپیگری و کار اجباری گسترده است.

امارات متحده عربی مورد شماتت بین المللی بوده است که برای پاسخ دادن به این ادعاها به قدر کافی تلاش نکرده است.

در سال 2006 قانون ضد قاچاق انسان در امارات متحده عربی وضع شد اما نتیجه این قانون چشمگیر نبوده است و برای نمونه سال گذشته فقط بیست پرونده به دادگاه ارجاع داده شد.

جولیا ویلر، گزارشگر بی بی سی در دوبی می گوید در ارتباط با اجرای دقیق این قانون تردیدهایی وجود دارد.

سازمان های بین المللی می گویند هر چند که امارات متحده به لحاظ اقتصادی پیشرفت زیادی کرده است، برای حل مشکلات اجتماعی که تا حدودی ناشی از همین رشد ناگهانی اقتصادی بوده، کار چندانی نکرده است.

الگوی جمعیتی در دوبی بسیار متغیر است - کمتر از 10 درصد از جمعیت این شیخ نشین شهروند امارات هستند.

این در حالی است که صدها هزار کارگر مهاجر هر ساله وارد و از این کشور خارج می شوند.

بسیاری از آنها زنان آسیایی یا آفریقایی تبارند که قصد دارند مستخدم خانگی باشند. اما هنگام ورود برخی از آنها در موقعیت هایی قرار می گیرند که باید کار اجباری کنند یا روسپی شوند.

پلیس و مددکاران اجتماعی تشکیل گروه ضربت ویژه ای توسط دادستان کل دوبی را گامی مثبت خوانده اند.

مطالب مرتبط