مبارزه با قاچاق خاویار در جمهوری آذربایجان

گروه های محیط زیستی در جمهوری آذربایجان می گویند دولت این کشور برای مقابله با صید غیرقانونی در دریای خزر باید اقدامات بیشتری انجام دهد.

آنها می گویند دولت باید از این طریق مانع از انقراض نسل ماهی های دریای خزر به خصوص ماهی استروژن که خاویار از آن به دست می آید، شود.

ماهی استورژن منبع اصلی تامين خاويار جهان است و دريای خزر زيستگاه ماهی استروژن است. اين ماهی تا قبل از 15 سالگی تخم گذاری را آغاز نمی کند.

تخم ماهی استورژن به عنوان خاويار بلوگا عرضه می شود که يکی از گران ترين غذاهای تجملی جهان است.

یک گروه زیست محیطی در جمهوری آذربایجان به دنبال آن است تا دولت این کشور را وادار به مراقبت از گونه های در معرض انقراض در دریای خزر کند.

برای قرن ها، خاویار سیاه از ماهی استروژن که عمدتا در دریای خزر زندگی می کند، به دست آمده است. تنها طی یک دهه گذشته بوده که این ماهی در فهرست موجوات در خطر انقراض قرار گرفته است.

بهبود وضعیت نظارت بر ذخایر ماهی های استروژن باعث شد تا ممنوعیت صید این ماهی در سال 2007 به طور موقت لغو شد که این با واکنش منفی فعالان گروه های محیط زیستی شد.

با افزایش شدید قیمت خاویار، یکی از مهم ترین گروه های محیط زیستی در جمهوری آذربایجان تصمیم گرفته تا با حضور در تمام مدارس و روستاهای ساحلی این کشور، مردم را به خودداری از صید غیرقانونی ترغیب کند.

الچین سرداروف، مدیر "آژانس زیست محیطی اجتماعی" در جمهوری آذربایجان می گوید مشکل این است که تعداد زیادی ماهی گیران خرده پا وجود دارند که رسما ثبت نشده اند و با ماهی گیران رسمی رقابت می کنند.

او می گوید این ماهی گیران برای کسب درآمد، خاویار به دست آمده را به بازار سیاه می برند و آن را به طور غیر قانونی می فروشند و تعداد افرادی که این کار را می کنند، رو به ازدیاد است و کار زیادی هم برای متوقف کردن این روند صورت نمی گیرد.

مراقبت از ماهی استروژن کار پیچیده ای است. دریای خزر به جز جمهوری آذربایجان به ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان نیز راه دارد.

ماهی گیری غیرقانونی امری سودمند است. در جمهوری آذربایجان قیمت هر کیلو خاوریار بلوگا هزار دلار است.

پلیس ساحلی جمهوری آذربایجان می گوید هر فردی را که در حین صید این ماهی ببیند، جریمه می کند. آنها تا کنون موفق شده اند 38 کیلوگرم خاویار به دست آمده از طریق صید غیر قانونی را ضبط کنند. آقای سرداروف می گوید این کافی نیست و به همین خاطر است که گروه زیر نظر او خود راسا در این مورد وارد عمل شده اند.

گروه "زیست محیطی اجتماعی" می خواهد علاوه بر کارهای آموزشی، یک میلیون بچه ماهی استروژن را امسال در دریای خزر رها کند تا خاویار نسل آتی را هم تامین کند.

مطالب مرتبط