نخستین بانک اختصاصی زنان در عراق

بانک خصوصی بابل در عراق دیروز (یکشنبه 18 اکتبر) شعبه ای مخصوص زنان در شهر نجف افتتاح کرد، هر 25 کارمند این شعبه زن هستند و فقط زنان حق ورود به این شعبه بانک را دارند.

مازن طالقانی، صاحب بانک بابل که غیر از این شعبه، شش شعبه دیگر نیز در شهرهای بغداد، موصل و نجف دارد می گوید که حتی خود او نیز حق ورود به این بانک ندارد.

آقای طالقانی به خبرنگاران گفته که شعبه زنان در نجف که با سرمایه ای معادل پنجاه میلیارد دینار افتتاح شده، در روز اول پنجاه مشتری جلب کرده و انتظار می رود ظرف یک سال مشتریانش به دویست نفر برسد، این بانک کلیه خدمات بانکی، از گشایش حساب جاری و پس انداز گرفته تا اعطای وام را با هر دو واحد پولی دینار عراق و دلار آمریکا در اختیار مشتریانش قرار می دهد.

این نخستین بار است که در عراق بانک مخصوص زنان افتتاح می شود و به نظر نمی رسد چنین اقدامی در کشورهای مسلمان و دیگر کشورهای جهان سابقه ای داشته باشد.

افتتاح این بانک با استقبال قشر مذهبی محافظه کار جامعه عراق، بخصوص در شهر نجف مواجه شده که بافتی مذهبی تر و سنتی تر نسبت به دیگر شهرهای عراق دارد، اما بخش های دیگری از جامعه عراق نسبت به چنین رویدادی ابراز نگرانی کرده، آن را حرکتی واپسگرا خوانده و هشدار داده اند که چنین اقداماتی باعث انزوای بیشتر زنان در جامعه می شود.

افتتاح بانک زنان در نجف بازتاب های متفاوت و متناقضی در رسانه های عراقی به همراه آورده و حتی ناظم زاهی، کمدین عراقی آن را دستمایه طنز تلویزیونی کرده است.

مازن طالقانی، مالک بانک بابل که یازده سال پیش در زمان حکومت صدام حسین، این بانک را تأسیس کرده، تبار ایرانی دارد.

شرکت ها و سرمایه گذاران ایرانی در نجف بسیار فعالند و این شهر از لحاظ سیاسی حوزه نفوذ مجلس اعلای اسلامی عراق به شمار می رود که بزرگترین تشکل سیاسی شیعه در عراق و مورد حمایت ایران است.

در برخی رسانه های عراقی، افتتاح بانک زنان در نجف "تقلید از ایران" خوانده شده و حتی این گمانه را مطرح شده که بخشی از سرمایه بانک را ایران را تأمین کرده باشد.

این در حالی است که در ایران هیچگاه اقدامی در جهت افتتاح بانک مخصوص زنان انجام نشده است.

مطالب مرتبط