شش میلیون نفر در اتیوپی گرسنه اند

Image caption سازمان خیریه آکسفام می گوید جوامع کوچک در اتیوپی به کمک های غذایی درازمدت نیاز دارند تا بتوانند در مقابل بحران جاری تاب بیاورند

دولت اتیوپی گفته است نیاز اضطراری به کمک غذایی برای بیش از شش میلیون نفر در این کشور دارد.

خشکسالی دراز مدت کشت و زرع و همچنین چراگاه ها در بخش بزرگی از شرق قاره آفریقا را نابود کرده است.

اما مارتین پلوت، سر دبیر بخش آفریقا در بی بی سی می گوید خشکسالی تنها دلیل کمبود غذا در اتیوپی نیست و عوامل دیگری نیز در بحران غذایی که این کشور را در بر گرفته، دخیل بوده است.

به گفته او رشد ناگهانی جمعیت در اتیوپی و سیاست های دولت در ارتباط با فعالیت های کشاورزی از جمله عواملی است که منجر به بحران کنونی شده است.

سیاست دولت اتیوپی برای جلوگیری از مهاجرت کشاورزان به مناطق شهری (که ممکن بود میزان بیکاری و احتمال بروز ناآرامی را زیاد کند)، باعث شده که زمین های زراعی به قطعات کوچک تر تقسیم شود و درآمد حاصل از فروش محصولات تولید شده روی آنها برای خانواده هایی که در این زمین ها کار می کنند، کافی نیست.

زمین های زراعی در اتیوپی متعلق به دولت است و قابل معامله نیست. به همین دلیل زمین ها از نسلی به نسل دیگر به ارث می رسد و در این روند به قطعات کوچک تر و کوچک تر تقسیم شده است.

از سوی دیگر، دولت با فروش زمین های کشاورزی موافقت نمی کند چون نگران است زارعان آنها را بفروشند و سرازیر شهرها شوند.

به گفته سردبیر بخش آفریقا در بی بی سی برخی از این زمین ها به قدری کوچک است و تا اندازه ای روی آنها کشت و زرع شده که حتی اگر میزان بارندگی در حد عادی و مطلوب بود محصول چندانی از این زمین ها عاید زراعان نمی شد.

در حال حاضر فقط هفده درصد از جمعیت هشتاد میلیونی اتیوپی در مناطق شهری زندگی می کنند.

بسته بودن مرز میان اتیوپی و اریتره، که باعث شده جریان تجارت متوقف شود، و همچنین درگیری های خشونت آمیز در برخی نقاط اتیوپی از دیگر عوامل به وجود آمدن بحران غذا در اتیوپی بوده است.

مطالب مرتبط