بن‌علی برای پنجمین بار رئیس جمهور تونس شد

زین العابدین بن علی، رئیس جمهور تونس برای پنجمین بار به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شده است.

آقای بن علی با کسب نزدیک به نود درصد آرا در این انتخابات پیروز شده است.

گروه های حقوق بشری و مخالفان دولت تونس این انتخابات را ناعادلانه توصیف کرده اند. این در حالی است که رئیس هیات ناظران اتحادیه آفریقا روند انتخابات را آزاد و عادلانه خوانده است.

زین العابدین بن علی بیش از بیست و سه سال است که قدرت را در تونس در اختیار دارد. او همچنین موفق به کسب اکثریت کرسی های مجلس تونس شده است.

حزب حاکم "آر سی دی" از 214 کرسی مجلس توانسته 161 کرسی را به دست آورد.

خبرنگار بی بی سی در تونس می گوید تنها شگفتی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تونس، پیروزی آقای بن علی با کمتر از نود درصد آرا بوده است. او موفق شد هشتاد و نه درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

این اولین بار است که آقای بن علی در انتخابات کمتر از 94 درصد آرا را به دست می آورد. او در انتخابات سال 2004 با 95 درصد آرا پیروز شد.

آمار رسمی نشان می دهد که 84 درصد واجدان شرایط رای دادن در این انتخابات شرکت کرده اند.