آزادی شش قانونگذار فلسطینی توسط اسرائیل

Image caption اسماعیل هنیه در کنار زندانیان زن فلسطینی آزاد شده توسط اسرائیل

اسرائیل شش نماینده شورای قانونگذاری فلسطینی عضو جنبش حماس را پس از سه سال از زندان آزاد کرده است.

نمایندگان آزاد شده از کرانه غربی در مناطق فلسطینی هستند و هیچ گاه تفهیم اتهام نشده بودند.

هنوز بیست نماینده مجلس فلسطینی در اسرائیل تحت بازداشت هستند. پانزده نفر از آنها عضو حماس هستند که نوار غزه را تحت کنترل خود دارد.

بسیاری از زندانیان فلسطینی در اسرائیل هنوز با اتهامی رو به رو نشده اند اما اسرائیل طبق قانونی، آنها را در بازداشت نگه می دارد.

مقام های اسرائیل می گویند آزادی این افراد ارتباطی با مساله تبادل زندانیان با حماس ندارد.

اسرائیل اخیرا بیست زن زندانی فلسطینی را در ازای ویدئویی که در آن زنده بودن گلعاد شالیط اثبات می شد، آزاد کرد.

پیکارجویان فلسطینی گلعاد شالیط را در ماه ژوئن سال 2006 در جریان حملاتی در یک گذرگاه مرزی اسرائیل گرفتند و به داخل نوار غزه بردند.

به دنبال این اقدام، اسرائیل دهها قانونگذار فلسطینی و چند وزیر و شهردار را بازداشت کرد. سی و یک نماینده فلسطینی تا کنون آزاد شده اند.

منابع فلسطینی می گویند که بیش از ده هزار فلسطینی در زندان های اسرائیل بازداشت هستند. پیش از این، اسرائیل شماری از زندانیان فلسطینی وابسته به گروه های وفادار به تشکیلات خودگردان را آزاد کرده است.

حماس در انتخابات شورای قانونگذاری فلسطینی در سال 2006 به پیروزی دست یافت و در سال 2007 نیز نوار غزه را تحت کنترل خود در آورد.

مطالب مرتبط