آزادی محبوسان از زندان های تاجیکستان

زندان
Image caption مقامات تاجیکستان گفته اند طبق قانون افو حدود ده هزار زندانی آزاد خواهند شد

همزمان با جشن 15 مین سالگرد قانون اساسی تاجیکستان 300 زندانی از محبس ناحیه یاوان، در جنوب تاجیکستان آزاد شدند.

قانون عفو تاجیکستان که در ارتباط به 15 مین سالگرد قانون اساسی این کشور و سال بزرگداشت امام حنیفه از جانب رئیس جمهوری تهیه شده و در پارلمان تصویب گردید.

طبق این سند حقوقی در نظر است در ظرف سه ماه آینده 10 هزار زندانی مورد عفو قرار گیرند.

پروینه علیزاده، سخنگوی اداره زندانهای وزارت عدلیه یا دادگستری تاجیکستان به بی بی سی گفت که امروز از محبس ناحیه یاوان عمدتا افراد مسن، بیمار و زندانیانی که دو سوم مدت محکومیت را سپری کرده اند، آزاد گردیده اند.

خانم علیزاده تاکید کرد که قرار است در چهارچوب قانون عفو 800 زندانی دیگر از این محبس رها شوند.

ضمنا، روند اجرای قانون عفو در زندان زنان در شهر نارک، در جنوب تاجیکستان شروع شده و 159 زن از محکومیت رها یافته اند.

بنا به اطلاع اداره زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان، هم اکنون در زندان زنان شهر نارک 129 محبوس باقی مانده و در نظر است، بر اساس قانون عفو حدود 80 نفر دیگر آزاد شوند.

به گفته پروینه علیزاده، محبوسان زن که مرتکب جرایم سنگین شده اند، در این زندان باقی مانده، اما طبق این سند حقوقی مدت محکومیت آنها کاهش خواهد یافت.

خانم علیزاده خبر داد که فردا تعدادی از زندانیان از محبس شهر خجند، مرکز ولایت سغد آزاد خواهند شد.

طبق قانون عفو تاجیکستان، در قدم اول، زنان، نابالغان، مردان بالای سن 55 ساله، معلولان، سابقه داران جنگ، دارندگان جایزه های دولتی اتحاد شوروی و تاجیکستان و اشتراکداران صدمه در نیروگاه اتمی چرنوبیل مورد عفو قرار خواهند گرفت.

در ظرف 15 سال اخیر این دهمین قانون عفو است که در تاجیکستان تصویب شده و در چهارچوب آنها بیش از 60 هزار نفر عفو و 40 هزار نفر از زندانها آزاد شده اند.