قطع انتقال برق به بیش از 70 درصد قلمرو تاجیکستان

پایه برق
Image caption موضوع کمبود برق از مسایل حساس اقتصادی و امنیتی تاجیکستان است

صبح روز دوشنبه، 9 نوامبر، ساعت 6.35 دقیقه وقت محلی، انتقال نیروی برق به بیش از 70 درصد از قلمرو تاجیکستان برای مدت حدود سه ساعت قطع شد.

منابع شبکه برق رسانی شهر دوشنبه شرکت "برق تاجیک" و وزارت انرژی و صنایع این کشور در چند ساعت اولیه از هر گونه ابراز نظر در این زمینه خودداری کردند.

این وضع به بروز سر و صداها در مورد صدمه احتمالی در نیروگاه برق آبی نارک و تخریب شدن یکی از پایه های بزرگ خط بلند شدت که از نیروگاه برق آبی نارک به شهر دوشنبه نیروی برق انتقال می دهد، پیدا شد.

کارخانه و موسسات، با شمول بیمارستان، کودکستان، کاخ ریاست جمهوری و منازل مسکونی پایتخت تاجیکستان از نیروی برق محروم مانده و به دلیل کمبود نیروی برق کلیه چراغ راهنماهای شهر دوشنبه از فعالیت بازماندند.

صفرعلی سعدالله یف، معاون رئیس شرکت "برق تاجیک" به بی بی سی گفت که به دلیل وقوع صدمه در خط بلند شدت 500 کیلووات "نارک-ریگر" انتقال نیروی برق به شهر دوشنبه، نواحی اطراف آن و کارخانه آلومینیوم تاجیک، در مجموع به بیش از 70 درصد حدود این کشور قطع شده است.

آقای سعدالله یف گفت که در پی این سدمه آگرگاتهای نیروگاه نارک به طور اتوماتیک از فعالیت بازمانده اند و هم اکنون کمیسیون ویژه از جمله متخصصان و کارشناسان علل این حادثه را بررسی می کنند.

صفرعلی سعدالله یف خبر داد که امروز ساعت 10 به وقت محلی دو آگرگات (توربین) نیروگاه نارک فعال شده و پس از سه ساعت کمبود به برخی از مناطق شهر دوشنبه و کارخانه آلومینیوم تاجیک انتقال نیروی برق شروع شده است.

بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی شرکت "برق تاجیک" بعد از ظهر امروز مشکل انتقال نیروی برق به دوشنبه و شهر و نواحی دیگر تاجیکستان حل شده است.

همزمان ناظر یادگاری، سخنگوی این شرکت تاکید کرد که خارج شدن ازبکستان از سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی در بروز سدمه در سیستم انرژی تاجیکستان نقش داشته است.

زیرا به گفته آقای یادگاری، قبلا در صورت پایین رفتن شدتناک (افت شدید) برق در سیستم انرژی این نارسایی به حساب شدتناکی سیستم واحد تلافی می شد.

اما گئورگی پتراف، مسئول آزمایشگاه برقی آبی پژوهشگاه مسائل آب، برق آبی و زیست محیطی فرهنگستان علوم تاجیکستان گفت که اقدامات اخیر تاجیکستان جانب ازبکستان را ممکن است منجر به اتخاذ اقداماتی بکند.

آقای پتراف به عنوان مثال از بنیاد (ایجاد) خط بلند شدت (فشار قوی) 500 کیلووات "جنوب-شمال" نام برد که هم اکنون نیروی برق را از جنوب به شمال تاجیکستان منتقل خواهد کرد.

تا حال تاجیکستان به ولایت سرخان دریا، در جنوب ازبکستان به مقدار بییش از 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق صادر کرده و از ازبکستان به مقدار مشابه به ولایت سغد، در شمال این کشور وارد می کرد.

بنا به گزارش دفتر مطبوعات شرکت "برق تاجیک" مذاکرات هیات تاجیکستان و ازبکستان در باره ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان توسط حدود ازبکستان در هفته گذشته بدون نتیجه مثبت انجام شده است

مسئولان این شرکت گفتند که در صورت خارج شدن ازبکستان از سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی ترانزیت نیروی برق از ترکمنستان به تاجیکستان غیرممکن خواهد شد.

در همین حال، برخی از رسانه های ازبکستان از قول مسئولان شرکت "از انرگو" یکی از دلایل خارج شدن این کشور از سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی را به موارد دزدی نیروی برق از سوی نهادهای انرژی تاجیکستان مربوط خوانده اند.

ولی مقامات شرکت "برق تاجیک" این اتهام را رد کردند.

در همین حال، مسئولان این شرکت گفتند که حتی در صورت وارد نشدن نیروی برق ترانزیتی از ترکمنستان نیز در زمستان سال جاری تاجیکستان به کمبود شدید نیروی برق مواجه نخواهد شد.

زیرا در سال جاری کمبود نیروی برق در فصل سرما حدود 2 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده و به حساب نیروگاه سنگتوده-1 و 38 نیروگاه کوچک که در سال جاری فعال شده اند و میزان کافی آب در آب انبار نیروگاه نارک مشکل کمبود برق در تاجیکستان تا حدی حل خواهد شد.

ضمنا، نیروگاه نارک، در جنوب تاجیکستان از بزرگترین نیروگاههای برق آبی این کشور محسوب شده و 70 در صد نیروی برق کشور را تولید می کند.