'ائتلاف اروپایی جنبش‌های ملی' اعلام وجود کرد

Image caption ژان ماری لوپن (راست) از جبهه ملی فرانسه و نیک گریفین (دوم از راست) از حزب ملی بریتانیا از سیاستمداران راست گرای افراطی اروپا هستند

مجموعه ای از احزاب راست گرای تندرو که در پارلمان اروپا کرسی دارند قصد خود برای تشکیل یک ائتلاف را اعلام کردند.

این گروه خود را "ائتلاف اروپایی جنبش های ملی" معرفی کرده است و این احزاب که از جمله حزب ملی بریتانیا (BNP)، جبهه ملی فرانسه، و حزب ملی گرای جوبیک (Jobbik) در مجارستان را شامل می شوند هدف خود را از تشکیل ائتلاف بازگشت به ارزش های سنتی، جلوگیری از مهاجرت بیشتر به اروپا و اعمال موازین سخت گیرانه علیه مهاجران غیرقانونی اعلام کردند.

در حال حاضر شمار نمایندگان آنها در پارلمان اروپا به اندازه ای نیست که به طور رسمی یک فراکسیون یا بلوک سیاسی تشکیل دهند و در نتیجه بر اساس قانون بطور اتوماتیک از منابع مالی اتحادیه اروپا بهره مند نخواهند شد.

برای تشکیل یک بلوک سیاسی رسمی در پارلمان اروپا باید اعضاء این گروه حداقل 25 نفر و حداقل از هفت کشور مختلف باشند.

اما ممکن است این ائتلاف به عنوان یک گروه طرفدار اروپا درخواست خود برای دستیابی به منابع مالی را مطرح کند؛ البته بر اساس متن قانون و شرایط پارلمان اروپا برای اختصای دادن منابع مالی به گروه های طرفدار اروپا (حدود یازده میلیون یورو)، چنین گروهی باید "اصول آزادی، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی و حکومت قانون را بپذیرد."

در مانیفست این گروه که در سایت جبهه ملی منتشر شده است آمده این گروه "هرگونه تلاش برای ایجاد یک ابرکشور اروپایی را مردود می داند."

این گروه خواستار "یک راه حل انسانی و صلح آمیز برای مشکل مهاجرت" از طریق همکاری برای بالا بردن استانداردهای زندگی در کشورهای درحال توسعه شده است.

ائتلاف راست گرای تندرو جدید خود را مدافع "حفاظت موثر از اروپا در برابر تهدید های تازه تروریستی، سیاسی، اقتصادی، مالی یا امپریالسم مذهبی" معرفی کرده است.

این ائتلاف همچنین خواستار اعمال "سیاستهای قدرتمند حامی بنیاد خانواده برای معکوس کردن روند کاهش جمعیت اروپا و ترغیب ارزش های سنتی در جامعه" شده است و قصد خود از فراهم کردن شرایط "مبارزه مشترک" علیه "آثار مخرب جهانی شدن" را اعلام کرده است.

خبر قصد تشکیل این ائتلاف در شهر بروکسل از سوی برونو گلنیش از جبهه ملی فرانسه، بالکو زلتان از حزب جوبیک و نیک گریفین رهبر حزب ملی بریتانیا اعلام شد.

تلاش های قبلی برای تشکیل چنین ائتلافی به واسطه بروز اختلاف نظر میان احزاب بی نتیجه مانده بود.

آخرین تلاش ها در ماه نوامبر سال 2007 انجام شد که هدف آن تشکیل گروهی با عنوان "هویت، سنت، حاکمیت ملی" (ITS) بود.

مطالب مرتبط