مقایسه رئیس شورای اروپا با رئیس جمهور آمریکا

هرمن ون رومپوی
Image caption رئیس شورای اروپا نه قدرت نظامی دارد و نه توانایی وتوی لوایح

رهبران اتحادیه اروپا اخیرا با اجرای یکی از مفاد پیمان لیسبون رئیس شورای اروپا را انتخاب کردند. اما رئیس شورای اروپا چه فرقی با روسای جمهور سایر کشورها از جمله رئیس جمهور آمریکا دارد؟

دوره ریاست شورای اروپا دو سال و نیم است که یکبار هم تمدید می شود.

رئیس جمهور آمریکا برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود و یکبار هم قابل تمدید است.

حقوق سالانه رئیس شورای اروپا 520 هزار دلار است.

حقوق رئیس جمهور آمریکا 400 هزار دلار است.

رئیس شورای اروپا باید "بدون داشتن هیچ تعصب ملی به یکپارچگی و همبستگی" اروپا کمک کند.

رئیس جمهور آمریکا معمولا با حمایت یک حزب و بر اساس شعارها و سیاست های خاص آن حزب انتخاب می شود.

رئیس شورای اروپا نماینده مواضع مشترک اعضای اتحادیه اروپا در زمینه سیاست خارجی و امنیتی است.

رئیس جمهور آمریکا هدایت کننده سیاست خارجی و مذاکره کننده پیمانها و موافقتنامه هاست. او می تواند بعنوان رئیس قوه مجریه و بدون موافقت کنگره فرمان صادر و امضا کند.

رئیس شورای اروپا قدرت وتو ندارد.

رئیس جمهور آمریکا می تواند لوایح را وتو کند. امضای اوست که به لوایح وجهه قانونی می بخشد.

رئیس شورای اروپا پس از هر نشست شورا باید به پارلمان اروپا گزارش دهد.

رئیس جمهور آمریکا باید طی یک سخنرانی سالانه گزارشی از وضعیت کشور به کنگره بدهد.

رئیس شورای اروپا هیچ قدرت نظامی ندارد. اتحادیه اروپا دارای یک کمیته نظامی است که اعضای آن متشکل از وزرای دفاع کشورهای عضو است.

رئیس جمهور آمریکا فرمانده کل قوا و مسئول راهبرد نظامی کشور است. جنگ باید به تصویب کنگره برسد اما این رئیس جمهور است که زمان حمله اتمی را تعیین می کند.

اتحادیه اروپا جمعیتی حدود 490 میلیون با تولید ناخالص ملی 18 تریلیون و 700 میلیارد دلار دارد.

جمعیت ایالات متحده 304 میلیون و تولید ناخالص ملی آن 14 تریلیون و 900 میلیارد دلار است.

مطالب مرتبط