آخرین جلسات محاکمه مقام خمر سرخ به اتهام جنایت علیه بشریت

روخ
Image caption روخ به شکنجه زندانیان برای اعتراف و محاکمه و اعدام آنان متهم است

محاکمه یکی از مقامات ارشد رژیم خمرهای سرخ در کامبوج به پایان خود نزدیک می شود.

کینگ گوئک ایو، مشهور به "رفیق دوخ"، در دوره حکومت خمرهای سرخ در کامبوج در اوخر دهه 1970 مدیریت یکی از زندان های اصلی این کشور را برعهده داشت که صدها تن از مخالفان زندانی رژیم در آن شکنجه و اعدام شدند.

رفیق دوخ، که شصت و هفت سال دارد، به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شده و در صورت اثبات این اتهام، به حبس ابد محکوم خواهد شد.

او نخستین مقام ارشد رژیم خمرهای سرخ است که در دادگاه تحت نظر سازمان مل متحده محاکمه می شود.

چهار تن دیگر از مقامات ارشد این رژیم نیز بازداشت شده اند و در انتظار محاکمه به سر می برند.

دولت انقلابی خمرهای سرخ، که دارای دیدگاه های خاص مائوئیستی بود، از سال 1975 تا 1979 بر کامبوج حکومت کرد و گفته می شود در طول این سال ها، تا دو میلیون نفر از مردم این کشور را به شکل های مختلف از میان برداشت.

رژیم خمرهای سرخ با طبقه متوسط، شهرنشینی و تحصیلات عالی، به خصوص در زمینه های علوم انسانی، خصومت می ورزید و آنان را به مخالفت با سیاست بازگشت به روستاها و ساده زیستی هزاران تن از مردم کامبوج را در ارتباط با همین دیدگاه های خود بازداشت کرد و به قتل رساند.

محاکمه رفیق دوخ در ماه فوریه سال جاری و پس از سال ها چانه زنی بر سر نحوه برگزاری دادگاه آغاز شد و انتظار می رود که حکم این دادگاه اوایل سال آینده صادر شود.

جلسات محاکمه در هفته جاری آخرین فرصت را در اختیار وکلای مدافع او قرار می دهد تا پیش از مشورت قضات دادگاه، به آخرین دفاعیات خود بپردازند.

گفته می شود که در طول مدیریت این فرد بر زندان تئول اسلنگ، حدود هفده هزار نفر در این محل زندانی شدند که بسیاری از آنان زیر شکنجه قرار گرفتند.

هدف از شکنجه زندانیان وادار کردن آنان به "اعتراف" به ارتکاب جرائمی علیه رژیم و ارتباط با بیگانگان بود و این افراد براساس این اعترافات محاکمه و بسیاری از آنان به اعدام محکوم می شدند.

رفیق دوخ اتهام مدیریت زندان و وقوع جرائم علیه زندانیان در این محل را پذیرفته و با عذرخواهی از این وقایع، گفته است که صرفا دستور مافوق را اجرا می کرده و در صورت تخلف از این دستورها، جان خود او نیز در خطر بود.

دادستانی دادگاه گفته است که محاکمه و محکومیت این فرد باعث خواهد شد تا مردم کامبوج سرانجام با واقعیات تاریخ معاصر خود کنار بیایند.

به گفته وی، این موضوع که دادگاه به متهم تمامی امکانات لازم دفاعی از جمله دسترسی به وکلای مورد اعتماد او را داد موفقیتی برای مردم کامبوج به شمار می رود.

قرار است محاکمه چهار تن از دیگر مقامات ارشد رژیم خمر سرخ در سال 2011 آغاز شود.

مطالب مرتبط