امنیت حج

اینجا اگر به عنوان خبرنگار آمده باشی، کلی با اینکه در نقش یک زائر آمده باشی، تفاوت داره. تدابیر امنیتی سخت و شدیدی در جریانه. بیش از ۱۰۰ هزار نیرو برای تامین امنیت حج در مکه و مدینه و منا و عرفات مستقر شده اند. اما همه این نیروها را همه نمی بینند. لایه های امنیتی دیگه ای هم هست که حاجی عادی اونها را حس نمی کند. هیچکس همینجوری جلوی شما را نمی گیره که بپرسه داری چکار می کنی. همه یا مشغول عبادتند یا خرید و تجارت.

اما ما که تجهیزاتی مثل دوربین عکاسی و دوربین تلویزیون و دستگاه ضبط صدا همراه داشتیم، افرادی که لباس نظامی تنشون نبود، چندین و چند مورد نگهمون داشتند و سوال و جواب کردند با اینکه ما رسما مهمون وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان هستیم، کارت به گردن همه مون هست و یک راهنما هم داریم که از همین وزارت خونه است، تمام مدت همرامون است و یک برگ بزرگ معرفی نامه که اسم های ما یکی یکی روش نوشته شده، دستش است و به همه نشون می ده.

من در حج چهار سال پیش که اینجا بودم، همه اجازه داشتند در صحن های بیرونی مسجد الحرام، عکس و فیلم بگیرن. فقط در داخل خود مسجد الحرام و مسجدالنبی عکس و فیلم گرفتن ممنوع بود اما امسال در صحن های بیرونی هم کنترل شدیدی اعمال می شه و هم عکس گرفتن ممنوعه و هم فیلم گرفتن.

مقام های عربستان سعودی گفته اند که به هیچ عنوان اجازه نمی دن امینت حج مختل بشه. در این تصمیمشون حسابی استوارن.

مطالب مرتبط