روزنوشته‌های سفر حج

آلبوم عکس از زائران ایرانی در مراسم حج

سه شنبه اول دسامبر - لیلی ابوالحسنی: اول صبح (اینجا اول صبح، زودتر از ساعت ده نمی تواند باشد. ده دقیقه هم یعنی دست کم یک ساعت!) در راه برای دستشویی و وضو گرفتن توقف کردیم. خانمی با مهربانی به من یادآوری کرد که درست وضو نمی گیرم. ما از آرنج به سمت پایین روی دست، آب می ریزیم واونها برعکس. [ ادامه]

دوشنبه ۳۰ نوامبر - لیلی ابوالحسنی: تا ظهر در منا بودیم. بیشتر حجاج، دیشب از اینجا رفتند با این وجود نزدیک ظهر جمعیتی در پل جمرات بود که نگو. تا چشم کار می کرد، آدم می دیدی. [ ادامه]

یکشنبه 29 نوامبر - لیلی ابوالحسنی: امروز سومین روز از مراسم رمی جمرات است که با پایان آن، بخش اصلی حج به پایان می رسد. به ما گفتند که امیر خالد الفیصل، فرماندار مکه ساعت 12 کنفرانس مطبوعاتی داره. محل کنفرانس در منا و نزدیک به محل استقرار خودمون بود. پیاده رفتیم...[ ادامه]

شنبه 28 نوامبر - لیلی ابوالحسنی: شب به دیدن محل خیمه های ایرانی در منا رفتیم. نقشه کل منا را که در نظر بگیریم، بخشی که در اختیار ایرانی هاست نسبت به دیگر کشورها، منطقه بزرگی را تشکیل می دهد. همه کاروان های ایرانی در یک جا جمع هستند. [ ادامه]

شنبه ۲۸ نوامبر-- لیلی ابوالحسنی:همه بیش از ۲ میلیون نفری که در مراسم حج شرکت کرده اند، برای عید قربان در منا جمع شدند. عمر اصلی و مفید این شهر چادری است که فقط برای سه روز در سال اینجا برپا می شود: دهم، یازدهم و دوازدهم ذی حجه... [ ادامه]

-- پنج شنبه ۲۶ نوامبر -- لیلی ابوالحسنی: امروز روز عرفه بود و دومین روز از روزهای اصلی حج. همه زائران در صحرای عرفات جمع شدند و راه رفتند و دعای عرفه خواندند. غروب هم همگی راهی منا شدند تا عید و دو روز پس از آن را آنجا باشند... [ ادامه]

--چهارشنبه ۲۵ نوامبر -- لیلی ابولحسنی: امروز محرم شدیم. حاج آقاهای بعد از این یعنی همان دوستان روزنامه نگار، اول این دغدغه را داشتند که از کجا باید لباس احرام تهیه کنند و بعد هم اینکه چطور باید آن را بر تن بیاندازند که هم بتوانند کار کنند و .... [ادامه]

--سه شنبه ۲۴ نوامبر -- لیلی ابوالحسنی: امروز در مکه یک نفر که در فاصله بیست سانتیمتری من ایستاده بود، جلوی چشم همه انگشت های شست و نشانه اش را دو طرف دماغش گرفت و یک فین حسابی کرد روی زمین... [ ادامه]

--سه شنبه ۲۴ نوامبر -- لیلی ابوالحسنی: اگر به عنوان خبرنگار به عربستان آمده باشی، کلی با اینکه در نقش یک زائر آمده باشی، تفاوت دارد... [ ادامه]