درخواست برای لغو حکم اعدام برای "جادوگر" سعودی

دیدبان حقوق بشر از مقامات عربستان سعودی خواسته تا حکم اعدام مردی را که به جادوگری متهم شده، لغو کنند.

این سازمان حقوق بشری که در نیویورک آمریکا مستقر است می گوید این مرد ظاهرا به دلیل ارائه توصیه ها و پیشگویی در یک شبکه تلویزیونی لبنان محکوم به اعدام شده است.

این مرد سعودی که در بیروت ساکن است سال پیش، پس از ورود به مدینه برای زیارت بازداشت شد.

در قوانین عربستان اشاره ای به جادوگری نشده است.

این سازمان می گوید گزارش رسانه های سعودی حاکی از آن است که دو نفر دیگر نیز طی ماه گذشته به اتهام جادوگری بازداشت شده اند.

دیدبان حقوق بشر، دادگاه های عربستان سعودی را متهم کرده از طریق پلیس مذهبی این کشور علنا به تعقیب و محاکمه افراد مظنون به جادوگری دست زده است.

روحانیون سعودی طالع بینی و پیشگویی را جادوگری می دانند و آن را محکوم می کنند.

سباستین آشر، سردبیر جهان عرب در بی بی سی می گوید به علت رواج خرافات در عربستان، اشتیاق فراوانی برای چنین خدماتی وجود دارد.

دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود گفته است که دادگاه های عربستان از اتهام جادوگری برای مقابله با هر نوع رفتاری استفاده می کند و برای این نوع اتهامات، مجازات اعدام در نظر می گیرند.

سال پیش یک زن سعودی نیز به جادوگری و استفاده از جادو متهم شد که در انتظار اجرای حکم اعدام است.

مطالب مرتبط