احرام و روز عرفه؛ عید نزدیک است

امروز محرم شدیم. حاج آقاهای بعد از این یعنی همان دوستان روزنامه نگار، اول این دغدغه را داشتند که از کجا باید لباس احرام تهیه کنند و بعد هم اینکه چطور باید آن را بر تن بیاندازند که هم بتوانند کار کنند و هم احرام که تنها ازدو تکه پارچه بدون دوخت تشکیل شده، از شانه شان نیافتد، آن هم با دوربین های تصویر برداری، کوله پشتی های پر و دیگر تجهیزات سنگین کار و بدو بدوها و رفت و آمدهای دائمی.

احرام هایی که وزارت اطلاع رسانی عربستان یعنی میزبان ما برای اونها تهیه کرده، نواری چسب مانند بر حاشیه پارچه داره که رفت و آمد با اون را براشون راحت تر می کنه. با این وجود این طرف و آن طرف که می چرخند متوجه می شوی که نگرانی شان همچنان پا برجاست. در این یکی به شکلی استثنایی، کار برای حاج خانم ها راحت تر است چون لباس احرام آنها لباس معمولی و دوخته شده است.

اما از لباس که بگذریم می رسیم به دیگر محرمات احرام. در لباس احرام که هستی، باید یک سری محرمات را رعایت کنی و گرنه احتمال باطل شدن حج هست و کفاره یا مجازات شرعی دارد، مجازاتی که می تواند تا حد نامحرم شدن به همسر هم باشد. اینکه بدرفتاری نکنی و با دیگران در بحث و جدل نباشی، از جمله این محرمات است.

اینها هر دو برای خبرنگار جماعت خیلی سخته. چون اساسا اگر ما فضول ذاتی نباشیم و پشت سر این و آن صحبت نکنیم، خبرنگار نیستیم. طبیعت کارمون هم به شکلی است که دائم با این و آن دربحث و جدلیم. مخصوصا اگر در جایی باشی که الان ما هستیم که سرعت اینترنت پایین است و عکس ها و صداها و فیلم ها و مطالب را نمی شه برای پخش و نشز ارسال کرد. بنابر این مرتب عصبی می شیم و بعد یادمون می یاد که در احرام هستیم و نباید عصبانی باشیم و سر و صدا کنیم.

باران بی سابقه

نکته دیگر هم اینکه امروز بارون شدیدی اومد، هم در جده و هم در مکه. بارون جده طی سال های اخیر بی سابقه بوده و بعضی از مناطق شهر را آب گرفته. ما از ظهر قرار بود راه بیافتیم به سمت مکه و از اونجا هم به طرف عرفات اما تا الان که ساعت نزدیک به 9 شب است، نتونستیم چون 35 کیلومتر از راه بین جده و مکه به خاطر آب گرفتگی بسته شده.

سخنگوی ستاد حو ادث غیر مترقبه جده گفته است که 8 تا 10 نفر در سیل در شرق شهر کشته شده که این افراد یا در ماشین گیر افتاده بودند و یا در خانه های قدیمی که خراب شده اند، زندگی می کردند. هیچیک از این افراد حاجی نبوده اند.

گفته می شه که در عرفات هم بارون اومده و فرش های کف چادرها را دارن عوض می کنند چون خیس شدن. در مکه هم بارون شدیدی اومده بود اما قطع شده.

سخنگوی وزارت کشور عربستان گفته که برای سه روز آینده پیش بینی بارندگی شدید دارند و تدابیرلازم را هم در این مورد در نظر گرفتند و مکان هایی را تهیه کردند که حجاجی را که در اثر بارندگی ممکن است دچار مشکل بشوند، در اونها اسکان بدهند.

مطالب مرتبط