عید قربان

همه بیش از ۲ میلیون نفری که در مراسم حج شرکت کرده اند، برای عید قربان در منا جمع شدند. عمر اصلی و مفید این شهر چادری است که فقط برای سه روز در سال اینجا برپا می شود: دهم، یازدهم و دوازدهم ذی حجه.

از سر صبح مردم برای انداختن سنگ به ستون های نماد شیطان به طرف پل جمرات در حرکتند. این پل، همان جایی است که چهار سال پیش ازدحام شدیدی در آن رخ داد و بیش از ۳۵۰ نفر کشته شدند. مسئولان حج درآن حادثه، بیشتر زائرانی را مقصر دانستند که در محوطه دو طرف این پل بیتوته کرده بودند و با تنگ کردن مسیر، باعث شده بودند حرکت جمعیت هر چه بیشتر و بیشتر فشرده شود.

می گفتند وقتی جمعیت میلیونی با این فشردگی در حرکت است، خم شدن یک نفر می تواند باعث شود صدها نفر تعادلشان را از دست بدهند و روی هم بیافتند. مرتب هم به زبان های مختلف در بلندگوها تکرار می شود که هیچ چیز همراه نداشته باشید حتی کیف دستی. (امسال هم همین تذکر را می دهند و حتی اجازه نمی دهند کسی با بار دستی زیاد، در جمعیت حرکت کند).

یک هفته بعد از آن حادثه، پل را تخریب و آن را بازسازی کردند. منطقه آنچنان تغییر کرده که امکان ندارد بتوانی تشخیص بدهی این همانجاست. پل را عریض و پنج طبقه کرده اند یعنی ستون های شیطان تا طبقه پنجم ادامه پیدا کرده. تعداد مسیرهای ورودی به پل را هم افزایش داده اند که بیشتر به ورودی های یک اتوبان شباهت پیدا کرده.

می گویند محل رمی جمرات حالا ظرفیت ۳ تا ۴ میلیون زائر را دارد. محوطه اطراف پل را با سیم توری حصار کرده اند و بیتوته کنندگان اجازه ندارند در آن بساط کنند. باورت نمی شود این همان جایی است که قبلا وقتی می خواستی واردش شوی، باید مراقب می بودی که روی بساط کتری و قوری مردم یا روی بچه آنها نیافتی.

امروز اولین روز رمی جمرات بود که در سه روز انجام می شود. غیر از معماری پل جمرات، بقیه چیزها در منا همان است که بود:زائرانی با پای پیاده عازم مراسم هستند و دلهره و اضطراب فراوانی برای انجام درست مراسم دارند.

ذبح قربانی، مرحله بعدی و از واجبات است. عربستان سعودی با کمک بانک توسعه اسلامی کوپن هایی تهیه کرده به قیمت ۴۳۰ ریال سعودی و از طرف آنها متولی ذبح است. بعد گوشت ها را در سردخانه نگهداری می کنند و به کشورهای فقیرتر می فروشند.

آمیختگی تکنولوژی و سنت قربانی کردن در حج دیدنی است. می شود این کوپن ها را آنلاین هم خریداری کرد. حجاجی هم هستند که نمی خواهند ازطریق خرید این کوپن ها، قربانی حج را انجام دهند و ترجیح می دهند کار را به کسی بسپارند که در موقع ذبح حتما اسم آنها را ذکر می کند. با "اس ام اس" هم می شود کار را انجام داد. به این ترتیب که با "اس ام اس"به طرف پیام بده و نام و مشخصاتت را بگو تا او برود دنبال کار.

بعد از رمی قربانی، نوبت تقصیر است. بساط سلمونی ها و تیغ فروش ها در روز قربان دیدنی است و ایضا چهره بعضی از همکاران بعد از "حلق" (تراشیدن موی سر در آقایان).

بعد از این، کار تمام است و می شود از لباس احرام درآمد. خیلی از حجاج تا این لباس تنشان هست، تشویش دارند که نکند با زیر پا گذاشتن محرمات، حجشان ناقص شود و برای همین تا این مرحله تمام نشده و لباس احرام را درنیاورده اند، نگرانند.

بعد تبریک گفتن ها شروع می شود: حج مقبول و عید مبروک. درجای اتاق مانندی که در منا به ما داده اند، شش زن هستیم که در میان آنها یک خانم مسن هم هست. بعد از مراسم همه او را بوسیدند و به او می گفتند: عروس حج

مطالب مرتبط