تاسیس سیستم واحد انرژی تاجیکستان

پایه برق
Image caption جطوط برق موسوم به "جنوب - شمال" اجازه می دهد نیروی برق از جنوب کشور به استان سغد بدون استفاده از قلمرو ازبکستان منتقل شود

با راه اندازی خطوط انتقال برق "جنوب شمال" سیستم واخد انرژی تاجیکستان تاسیس شد.

هم اکنون سیستم نیروی برق کلیه مناطق تاجیکستان به هم پیوست است.

این در حالی است که انتظار می رود از اول دسامبر ازبکستان از سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی خارج شود.

مراسم مورد بهره برداری قرار گرفتن خطوط انتقال برق "جنوب شمال" روز یکشنبه 29 نوامبر در ناحیه غانچی ولایت سغد، در شمال تاجیکستان، با شرکت پرزیدنت رحمان برگزار شد.

این خطوط برق 500 کیلوواتی و سه خط 220 کیلوواتی در داخل ولایت سغد با سرمایه 420 میلیون دلاری دولت چین و از سوی شرکت "TBEA" از این کشور یک سال قبل از مهلت ساخته شد.

کارشناسان با اشاره به ضرورت این خطوط برق می گویند که هم اکنون ولایت سغد که پیشرفته ترین منطقه صنعتی تاجیکستان محسوب می شود، توسط این خطوط از جنوب کشورکه در آن جا نیروگاههای بزرگی فعالند، برق دریافت می کند.

در گذشته نیروی برق از جنوب تاجیکستان به شمال این کشور توسط قلمرو ازبکستان صورت می گرفت. به گفته امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، این خطوط برق با تجهیزات معاصر مجهز است و امکان دارد تا 14 درصد از تلفات برق به هنگام انتقال را کاهش بدهد.

ولی برخی از کارشناسان می گویند که انتقال نیروی برق توسط این خطوط که 325 کیلومتر است، به مصرف بیشتر برق منجر خواهد شد. زیرا طول این خطوط زیاد است و این امر از لحاظ فنی موجب افزایش تلفات برق می شود.

در گذشته برق مورد نیاز ولایت سغد از ناجیه تورسونزاده، واقع در جنوب غرب تاجیکستان، که با ازبکستان هم مرز است، به این کشور همسایه انتقال می یافت و ولایت سغد با تلفات اندکی آن را دوباره دریافت می کرد.

ولی اکنون به نظر می رسد که تصمیم ازبکستان به خارج شدن از سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی دولت تاجیکستان را وادار کرده است که خطوط "جنوب شمال" را قبل از مهلت مورد استفاده قرار بدهد.

Image caption پرزیدنا رحمان: "مردم این کشور دلپور باشند که ما نیروگاه راغون را که در رهایی از مشکلات امروزه نجاتبخش یگانه خلق تاجیک است، حتما بنیاد می نماییم."

مقامات تاجیکستان این تصمیم ازبکستان را از انگیزه های سیاسی عاری نمی دانند. هرچند جانب ازبکستان این ادعا را تکذیب می کند.

ضمنا، برخی از کارشناسان اظهار می دارند که تصمیم ازبکستان به خارج شدن از سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی به سود این کشور نخواهد بود. زیرا برق مورد نیاز این کشور عمدتا در نیروگاههای حرارتی تولید می شود و برای تامین کیفیت آن این کشور نیاز دارد که سیستم برق خود را با سیستمهای برق همسایگانش مانند تاجیکستان که عمدتا انرژی آبی دارند، پیوند دهد و دو نوع انرژی را به هم آمیزش بدهد.

به اعتقاد برخی از صاحب نظران، تصمیم ازبکستان به خارج شدن از سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی به ادامه امور ساختمانی در نیروگاه راغون، در شرق تاجیکستان، بستگی دارد.

ازبکستان پیوسته با اجرای این طرح ابراز مخالفت کرده و ادعا دارد که ساختمان این نیروگاه در تامین آب برای کشورهای پایاناب (در انتهای مسیر رودخانه ها قرار دارند) منطقه مشکلاتی ایجاد می کند.

آقای رحمان در مراسم افتتاح خطوط "جنوب شمال" با اشاره به این ادعا گفت که "یگان لایحه ما بر ضد همسایه هامان نگرانیده نشده است. برعکس ما هنگام اجرای لایحه های خود منفعت آنها را حتما به نظر خواهیم گرفت."

رئیس جمهوری تاجیکستان افزود: "مردم این کشور دلپور باشند و باور داشته باشند که ما با جلب مبلغ و امکانات مالی دولتی و پیش از همه با تکیه به عزم و اراده و دستگیری و پشتبانی خلق سربلند و بعار و ناموس تاجیک و همچنین با جلب سرمایه خارجی نیروگاه راغون را که در رهایی از مشکلات امروزه نجاتبخش یگانه خلق تاجیک است، حتما بنیاد می نماییم."

آقای رحمان روز یکشنبه همچنین با اسخت کریمبای، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رئیس شورای سیاسی و مشورتی ناحیه شینجان (سین کیانگ) این کشور دیدار و گفتگو داشت.

طبق اطلاع مرکز مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، در این دیدار مسایل وابسته به همکاریهای آینده دو کشور، بویژه در بخش انرژی، مطرح شده است.

گفته می شود جانبها موضوع ساختمان مشترک نیروگاه آبی نورآباد-1، نیروگاه حرارتی شهر دوشنبه، زیرایستگاه 500 کیلوواتی راغون و خطوط بلند شدت انتقال برق راغون – دوشنبه و خجند – عینی را مورد بررسی قرار داده اند.

با راه اندازی خطوط انتقال برق "جنوب شمال" سیستم واخد انرژی تاجیکستان تاسیس شد.

هم اکنون سیستم نیروی برق کلیه مناطق تاجیکستان به هم پیوست است.

این در حالی است که انتظار می رود از اول دسامبر ازبکستان از سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی خارج شود.

مراسم مورد بهره برداری قرار گرفتن خطوط انتقال برق "جنوب شمال" روز یکشنبه 29 نوامبر در ناحیه غانچی ولایت سغد، در شمال تاجیکستان، با شرکت پرزیدنت رحمان برگزار شد.

این خطوط برق 500 کیلوواتی و سه خط 220 کیلوواتی در داخل ولایت سغد با سرمایه 420 میلیون دلاری دولت چین و از سوی شرکت "TBEA" از این کشور یک سال قبل از مهلت ساخته شد.

کارشناسان با اشاره به ضرورت این خطوط برق می گویند که هم اکنون ولایت سغد که پیشرفته ترین منطقه صنعتی تاجیکستان محسوب می شود، توسط این خطوط از جنوب کشورکه در آن جا نیروگاههای بزرگی فعالند، برق دریافت می کند.

در گذشته نیروی برق از جنوب تاجیکستان به سمال این کشور توسط قلمرو ازبکستان صورت می گرفت. به گفته پرزیدنت رحمان این خطوط برق با تجهیزات معاصر مجهز است و امکان دارد تا 14 درصد از تلفات برق به هنگام انتقال را کاهش بدهد.

ولی برخی از کارشناسان می گویند که انتقال نیروی برق توسط این خطوط که 325 کیلومتر است، به مصرف بیشتر برق منجر خواهد شد. زیرا طول این خطوط زیاد است و این امر از لحاظ فنی موجب افزایش تلفات برق می شود.

در گذشته برق مورد نیاز ولایت سغد از ناجیه تورسونزاده، واقع در جنوب غرب تاجیکستان، که با ازبکستان هم مرز است، به این کشور همسایه انتقال می یافت و ولایت سغد با تلفات اندکی آن را دوباره دریافت می کرد.

ولی اکنون به نظر می رسد که تصمیم ازبکستان به خارج شدن از سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی دولت تاجیکستان را وادار کرده است که خطوط "جنوب شمال" را قبل از مهلت مورد استفاده قرار بدهد.

مطالب مرتبط