هزاران عرب مجوز اقامت در بیت‌المقدس شرقی را از دست دادند

Image caption تعیین وضعیت بیت المقدس یکی از موانع اصلی در روند صلح خاورمیانه است

آمار وزارت کشور اسرائیل نشان می دهد که سال گذشته حدود چهار هزار و پانصد عرب در بیت المقدس شرقی، حق اقامت خود را از دست داده اند.

این آمار بیست برابر زمانی است که اسرائیل در سال 1967 بخش شرقی بیت المقدس را اشغال و ضمیمه خاک خود کرد.

روزنامه هاآرتص که گزارش مربوط به لغو مجوز اقامت اعراب در بیت المقدس شرقی را منتشر کرده می گوید در چهل سال اول تسلط اسرائیل بر بخش شرقی بیت المقدس (از 1967 تا 2007)، وزارت کشور اسرائیل، مجوز اقامت 8558 عرب ساکن در این بخش را لغو کرد.

وزارت کشور اسرائیل می گوید تحقیقی که سال پیش در این مورد برگزار شد نشان داد که هزاران نفری که ساکن بیت المقدس شرقی قلمداد می شوند، در حقیقت در خارج از کشور زندگی می کنند.

یک گروه حقوق بشری اسرائیل می گوید با اعراب مانند مهاجران به اسرائیل رفتار می شود، در حالی که آنها همواره در بخش شرقی بیت المقدس زندگی کرده اند.

نزدیک به 250 هزار عرب ساکن در بیت المقدس شرقی از حقوقی مانند مهاجران برخوردارند که به معنای آن است که این افراد حق به دست آوردن شهروندی و حق تابعیت را ندارند.

گروه های حقوق بشر اسرائیلی می گویند هنگامی که فلسطینیان حق اقامت در بیت المقدس را از دست می دهند، بازگشت آنها به این شهر حتی برای بازدیدهای فامیلی تقریبا غیر ممکن می شود.

تعیین وضعیت بیت المقدس یکی از موانع اصلی در روند صلح خاورمیانه است. اعراب یک سوم جمعیت بیت المقدس را تشکیل می دهند.

فلسطینی ها خواهان تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی با پایتختی بیت المقدس شرقی هستند.

بخش شرقی بیت المقدس در جریان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل در آمد.

مطالب مرتبط