بازگشت حکومت نظامی به فیلیپین پس از دهها سال

گلوریا آرویو
Image caption تحلیلگران می گویند اعلام حکومت نظامی توسط گلوریا آرویو، اقدامی متهورانه است

پس از گذشت دهها سال حکومت نظامی دوباره به فیلیپین بازگشته و دولت، برقراری حکومت نظامی در جنوب این کشور را اعلام کرده است.

اعلام حکومت نظامی برای استان ماگوئیندانائو در جزیره میندانائو در جنوب کشور است که ماه گذشته صحنه کشتارهای جمعی بود.

در این درگیری ها 57 نفر در جریان آنچه که تصور می رود انتقام گیری های سیاسی بوده کشته شدند.

دولت فیلیپین می گوید برقراری حکومت نظامی به خاطر جلوگیری از شورش اعضای یک خانواده با نفوذ محلی به نام آمپاتوآنس است که گفته شده در کشتار دست داشته اند.

در همین حال به عنوان پیشگیری از شورشی که تصور می رفت قریب الوقوع باشد 20 پیکارجو دستگیر شده و مقادیر زیادی مهمات ضبط شده است.

تعدادی از سلاح های توقیف شده برچسب وزارت دفاع فیلیپین را دارد.

تمام نیروی پلیس این منطقه اکنون تغییر یافته و اعضای ارشد خانواده آمپاتوآنس در بازداشت به سر می برند.

راشل هاروی، خبرنگار بی بی سی در جنوب شرق آسیا می گوید اعلام حکومت نظامی توسط گلوریا آرویو، رئیس جمهوری فیلیپین یک اقدام متهورانه و از نظر سیاسی حساس است.

آخرین کسی که دهها سال قبل در فیلیپین اعلام حکومت نظامی کرده بود فردیناند مارکوس، رئیس جمهور خودکامه اسبق فیلیپین بود که برای حفظ قدرت به مدت بیش از 10 سال در سراسر فیلیپین حکومت نظامی اعلام کرده بود.

استان ماگوئیندانائو در جنوب فیلیپین، از مناطق عمدتا مسلمان نشین و پرآشوب این کشور محسوب می شود و درگیری های خشونت آمیز بین خاندان های متنفذ مسلمان این منطقه بر سر کسب قدرت واقعه بی سابقه ای نیست.

با اینهمه، کشتار دهها نفر در ارتباط با رقابت های سیاسی، ماجرایی نگران کننده در صحنه سیاسی فیلیپین قلمداد می شود.

مطالب مرتبط