'فرد شماره دو' مافیای ایتالیا بازداشت شد

Image caption جیانی نیچی از روسای مافیا که بیست و هشت سال دارد در آپارتمانی در پالرمو مخفی شده بود

پلیس ایتالیا فردی را که گفته می شود مرد شماره دو مافیای این کشور است، در سیسیل بازداشت کرده است.

جیانی نیچی از روسای مافیا که بیست و هشت سال دارد در آپارتمانی در پالرمو مخفی شده بود.

پلیس فرد شماره دو مافیا را فردی جاه طلب و خطرناک معرفی کرده و می گوید او به علت بازداشت های اخیر روسای کهنه کار مافیا توانست سریعا به درجات بالا ارتقا پیدا کند.

خبر بازداشت این فرد را سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده است.

یک روز قبل شاهدی در یک پرونده مافیا، آقای برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا را با گروه های تبهکار مرتبط دانسته بود، اتهامی که نخست وزیر ایتالیا آن را رد کرده و گفته است که او همواره با تبهکاران مبارزه کرده است.

به دنبال اعلام خبر بازداشت جیانی نیچی، آقای برلوسکونی گفت این بهترین پاسخ به اتهامات افراد غیر مسئول است.

این شاهد پرونده مافیا که خود قبلا عضو بوده به دادگاهی در تورین گفت که جوزپه گراویانو، از روسای مافیا گفته بود که آقای برلوسکونی و یک سناتور مجلس ایتالیا به مافیا کمک می کنند.

آقای برلوسکونی گفته است که دولت او بیش از هر دولت دیگری طی بیست سال اخیر با تبهکاری سازمان یافته مقابله کرده است.

جیانی نیچی که پسر یک عضو مافیا است، در ژانویه 2008 به علت اخاذی و ارتباط با مافیا به هجده سال زندان محکوم شده بود.

در ضربه ای دیگر به مافیای ایتالیا، مقامات این کشور از بازداشت گائتانو فیدانزاتی، رئیس 74 ساله یک گروه تبهکار سیسیل در میلان خبر داده اند.

مطالب مرتبط