ادامه مشکل عبور و مرور از مرز تورخم

از سه روز گذشته بدین سو مقامات پاکستان عبور و مرور از گذرگاه تورخم در مرز بین پاکستان و افغانستان را بدون داشتن روادید منع کرده اند.

مقامات سرحدی (مرزی) پاکستان اعلام کرده اند، تنها اشخاص و افرادی که دارای گذرنامه و روادید پاکستان هستند می توانند از مرز عبور کنند.

اتخاذ این تصمیم در حالی صورت گرفته که روزانه صدها افغان بدون داشتن ویزا از مرز سرحدی تورخم رفت و آمد می کنند و بخش زیادی از سفرهای پناهندگان افغان به پاکستان را سفر های درمانی تشکیل می دهد.

مقامات سرحدی پاکستان اعلام کرده اند آنعده از پناهندگان افغان که کارت اقامت در پاکستان را نیز با خود حمل می کنند، نمی توانند بدون داشتن روادید لازم از مرز تورخم عبور کنند .

از دو ماه پیش بدینسو شماری زیادی از پناهندگان افغان در پاکستان از سوی پلیس این کشور مورد بازپرسی قرار گرفته اند که در بعضی موارد بازداشت هایی نیز صورت گرفته است.

منع عبور بدون روادید از دروازه سرحدی تورخم بر روی پناهندگان از سوی مقامات پاکستان در زمانی اتخاذ شده است که انفجارات و نا آرامی ها در شهر های مختلف پاکستان به ویژه ایالت سرحد پاکستان در هفته های اخیر افزایش داشته است و مقامات امنیتی کشور تدابیر شدید امنیتی را به اجرا در آورده اند.

مطالب مرتبط